Napi gyöngyszemek

Gondolatok

2017.12.15 18:01
Gondolatok   A dicséret olyan, mint az árnyék. Aki utána fut, attól elrohan, aki előle fut, azt követi.   Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, akiknek szemét tisztára mosták a könnyek.     A világ vakmerően áthágja Isten törvényét. Mivel Isten régóta tűr, lábbal...

Mi kell a lelki felébredéshez?

2017.12.15 17:59
Mi kell a lelki felébredéshez? 1.) Imádkozz! Keresd az Urat, és valld meg neki minden ismert bűnödet! 2.) Szenteld oda magadat! Vedd számba, és vess ki életedből minden kétes, gyanús dolgot. 3.) Figyelj! Állj készen arra, hogy bármikor, azonnal engedelmeskedni tudj a Szentlélek szavának. 4.) Tégy...

Tekints arra, ahol utoljára láttad a fényt

2017.12.15 17:58
Ha kísértések ostromolnak, ha elborít a gond, a kétség és a sötétség, tekints arrafelé, ahol utoljára láttad a fényt!  Nyugtasson meg az a tudat, hogy Krisztus szeret és megoltalmaz! Amikor a bűn erőt akar venni a szíveden, amikor gyötör a bűntudat, és furdal a lelkiismeret, amikor kétely üli...

Szerencsétlenségek lesznek

2017.12.15 17:52
„Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” (Luk 21,36) „Komoly és fontos napokat élünk. Isten Lelke lassan, de biztosan elhagyja a Földet. Már zúdulnak a csapások Isten...

Mozdulj ki!

2016.11.29 18:39
Jó reggelt! Szép napot kívánok neked! Nem csodálatos, hogy ismét elkezdhettünk egy új hetet? Hogy még élünk? Bizonyára Istennek terve van veled. Az újabb hét lehetőséget nyújt, hogy valami jót, valami emlékezeteset tegyünk. Ezért a következő két dolgot javaslom. Az egyik, hogy mondd el valamelyik...

Engedd el a rőzsekötegedet

2016.11.29 18:38
  A poros úton egy idős meggörnyedt öregasszony igyekszik hazafelé a rőzsegyűjtögetésből. Arra hajt a szekerével az egyik falubeli, és odaszól a baktató nőnek: „Hé, öreganyám, pattanjon föl ide mellém a bakra! Könnyebb lesz itt az út hazáig.” Az idős asszony megköszöni a felkínálást, és ha nem...

A java még hátra van!

2016.11.29 18:36
  Kedvenc lelkészem, Mark Finley mondta el egyik prédikációjában az alábbi történetet. Gyülekezetében volt egy nagyon kedves hölgy, aki a vendéglátásban szorgoskodott. Figyelte az asztalokat, és ahol szükség volt rá, azonnal ott termett és tette a dolgát. Aztán az ebéd vége felé megállt, a...

Ne aggódj!

2016.11.29 18:20
"Jézus Krisztus a mi barátunk és az egész menny érdekelt a jólétünkben. Aggodalmaskodásunk és félelmünk a jövőtől megszomorítja Isten Szentlelkét. Nem szabad átadni magunkat olyan aggodalomnak, ami csak nyugtalanít, rág és lázít bennünket, és nem segít próbatételeink elhordozásában. Semmi helyet...

Tökéletes?

2016.11.29 17:52
Tökéletes? Közel sem vagyok tökéletes.  Hibáztam és hibázom.  Adtam már sok mosolyt és könnyet is.  Csalódtam és okoztam csalódást.  Sokszor hittem annak, akinek nem kellett volna. Szerettem és sajnos gyűlölök is néha meggondolatlanul. Vártam, amikor már nem kellett volna és...

Szemét a szív ajtajához vezető úton

2016.11.29 17:51
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő énvelem.” Láttam, hogy soknak akkora rakás szemét állja el a szívéhez vezető utat, hogy nem tudják kinyitni az ajtót. Egyeseknek testvéreikkel vannak nehézségeik....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>