A Biblia és a tudósok

2014.08.14 19:03

A Biblia fontos adatokat szolgáltat az archeológusoknak és történészeknek, és hogy a felfedezések százai bizonyítják a Biblia történeti megbízhatóságát.

                Egyre több tudós ismeri el a Biblia abszolút megbízhatóságát és használja fel a Bibliát mint elsőrendű forrásmunkát.

Mindezek ellenére a sok istenbizonyíték mégsem visz előbbre minket a hit útján.

A hit döntő lépését nekünk magunknak kell megtennünk. És akkor megtapasztalhatjuk az evangélium erejét és igazságát.

“Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten elõtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy Õ van, és megjutalmazza azokat, akik Õt keresik” (Zsid 11:6)

Az ember a Biblia olvasása által megszabadul élete értelmetlenségétől, céltalanságától és reménytelenségétől.