Versek

Kérdés, felelet

2019.01.09 12:32
Kérdés felelet Mi mondanivalód van számomra újra Mesterem? Hová akarsz vezetni? Hadd jól megértenem! Utam, hol eddig jártam, ketté miért szeléd? A választ-váró lelkem sóvárogva néz feléd.   Fiam, a pusztaságba azért vezettelek, Mert itt a csendben, magányban beszélhetek veled Nagy volt a zaj,...

Anyák napi versek gyüjteménye

2017.05.02 08:57
Versek Anyák napi műsorhoz óvodásoknak, kisiskolásoknak   Cser Gábor: Anyuka Sok - sok ezer csillag ragyog, s én bizonytalan vagyok, melyikük a legfényesebb? Sok sugara van a Napnak, színarany melegből vannak, melyikük a legmelegebb? Óceán millió cseppje! A fejemet töröm egyre, melyikük...

Égi telefon

2014.10.23 17:16
Égi telefon „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.” Zsoltár 50:15   És én hívtam, de nem felelt. Vártam, de nem jött. Pedig mondtam, hogy én vagyok az a jó hívő s mindenkin segítő .. Én,  a ‘tökéletes’ név alatt, „semmire nincs...

Lehajolt értem

2014.10.23 17:14
  Fejszés András Lehajolt értem   Most a virágot csodálom, a sárgát, pirosat, kéket és az ég alatt nyilalló fekete-fehér fecskéket.   Majd egy gyermeket csodálok, őbenne Kaint és Ábelt, a világot is csodálom, ezt a zűrzavaros Bábelt.   És még sok mindent csodálok: születést,...

Emlékezés a legnagyobb áldozatra

2014.10.23 17:13
Emlékezés a legnagyobb   áldozatra! (1 Péter 1:18-19)   Könnyes hálaadásra nyílik ajkunk, szívünk, Megváltó Urunkra midőn emlékezünk.   Megfizethetetlen az, mit Ő tett értünk, midőn keresztfára vitte minden vétkünk! Nem ezüst, nem arany volt bűneink ára, értünk és...

A kereszt

2014.10.23 17:12
Kereszt   Minden embernek van keresztje. Egyiknek talán könnyebb, a másik a hosszú vándorlásban csüggedve, elerőtlenedve halad az élet göröngyös útján s egy súlyos, nehéz kereszt alatt görnyed.   Sokan összeroskadnak a kereszt súlya alatt.   De ott elöl egy kicsinyke csoport...

Maskarádé

2014.10.23 17:11
Maskarádé   Ó, mennyi maszkot hordunk, és arcunk elveszett.   Egynyelvű, amit mondunk, s nem érti senki sem meg.   Bőségzavarban élünk, s szívünk kifosztva ver.   Kis csend, amit remélünk, s nem bírjuk el. Teher.   Ezer napot hajhászunk, s nem látunk semmi...

Székely asztali imádság

2014.10.23 17:10
Székely asztali imádság   Ki asztalt terítesz az égi madárnak, teríts asztalt szegénynek s árvának. Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos                    kezedet, adj a koldusnak is tápláló...

Hiszek

2014.10.23 17:09
Hiszek Bódás János   Tudni, hogy van Isten s hogy Ő szeret? Tudni, hogy Jézus él? -Nem lehet, nem lehet   Tudni, hogy az élet győz a hlál felett s van  örök üdvösség? -Nem lehet, nem lehet.   Hogy Isten országa már itt miénk lenne? Tudni sohasem, de hinni lehet benne.   Én...

Vajon tudsz-e...

2014.10.23 17:02
Vajon tudsz-e   szenvedni - panasz nélkül, félreértést elviselni - tisztázás nélkül, várakozni - indulatoskodás nélkül, adni - nem várva semmit, mellőzést szenvedni - sértődés nélkül, szeretni miközben téged nem szeretnek, ügyedet egyedül az Úrra bízni, jutalmadat egyedül tőle várni...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>