Imádságról

Reggeli ima

2014.03.16 15:12
  Uram, Tőled kapom ezt az új napot. Nem tudom, mit rejt, mi vár rám, Kivel fogok találkozni, és mit vársz tőlem ma. Ezért arra kérlek, Hogy minden lépésemben légy velem. Add meg nekem a megfelelő szavakat Minden egyes ember számára. Add, hogy minden helyzetben bölcsen reagáljak. Adj türelmet...

Ókeresztény imádság

2014.03.16 15:10
Ókeresztény áldó imádság (IV. század) Az Úr legyen előtted hogy az igaz útra vezessen téged! Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon, és oltalmazzon téged! Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen téged a gonoszok álnokságától! Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel, és kihúzzon téged...

Billy Graham imája

2014.03.03 14:23
Oly kapkodva imádkozunk. Reggel sietve elhadarunk néhány kívülről megtanult igevers-töredéket. Aztán elköszönünk Istentől a nap további részére, míg álmosan el nem mondunk néhány záró kérést este, ami éppen olyan, mintha egy ébresztést kérő üzenetet hagynánk a hotel kapcsolótábláján. Jézus nem...

Imádságunk tartalma

2014.03.03 14:21
  IMÁDSÁGUNK TARTALMA Cseri Kálmán: Pasarét 2001. jún. 10. Alapige: Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Tim.I.2,8. Imádkozzunk! Mindenható és örökkévaló Istenünk, szeretnénk most őszintén megalázkodni előtted,...

Tudnivalók az imádságról

2014.03.03 14:20
  I.Az imádság szükségességéről, fontosságáról, kihatásairól Az imádság lelki életünk elengedhetetlen feltétele. Olyan mint fizikai életünk számára a levegő belélegzése. Istennel való kapcsolatunknak, s mint ilyen, a legmagasztosabb kiváltságnak egyetlen módja. Az ember legmagasabbrendűbb...

Ima, ami felemel

2014.03.03 14:19
Meghatározás   A Biblia inkább körülírja. Ilyen szavak fejezik ki: áldozati illat, kérés, kiáltani, sírni, szívet-lelket Isten elé önteni, hálát adni, magasztalni, dicsőíteni, áldani, ujjongani, énekelni, ígérni, fogadalmat tenni, segítségül hívni, könyörögni. Beszélgetés Istennel A lélek...

Imaélet

2014.03.03 14:18
Igetanulmányozás, imaélet Cseri Kálmán 2000. jan. 9-én tartott Toroczkó téren tartott prédikációja nyomán “...nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével.” Lk.4,4. Nemcsak testünket kell táplálnunk, jó erőnlétben tartanunk, hanem lelkünket is. A lélek tápláléka Isten Igéje A...

Imádság, mint lélegzet

2014.03.03 14:16
  AZ IMÁDSÁG MINT LÉLEGZÉS Pasarét: Cseri Kálmán Alapige: Zsolt 28 Dávidé: Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem. Ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te...

Imameghallgatás feltételei

2014.03.03 14:16
Az imameghallgatás    feltételei és akadályai I.Isten megismerésének és a Vele való élő kapcsolatnak módja Isten szól hozzánk a természet, akinyilatkoztatás, gondviselés, Lelkének befolyása és a lelkiismeret által. Zsid.1,1-2. Péld.20,27. Rm.2,14-15. Mert a mi az Isten felől tudható...

Ima és Isten akarata

2014.03.03 14:15
  AZ IMÁDSÁG MINT AZONOSULÁS ISTEN AKARATÁVAL Cseri Kálmán: 2002-07-28 Alapige: Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermette...
1 | 2 >>