A bizonyíték

2014.08.14 13:12

Dr. Ruben A. Torrey (1856-1928) egy húsvétvasárnapon Londonban az utcán prédikált és bizonyságot tett Jézus Krisztus feltámadásáról. Ekkor a hallgatóságból egy férfi hangos kiáltással félbeszakította:

  • Mister Torrey, honnan tudja ön, hogy Krisztus feltámadt a halálból?

Torrey egy pillanatra elcsendesedett, hogy helyes választ adhasson. Ekkor egy másik férfi lépett elő így válaszolt:

  • Nézze, én mozdonyvezető vagyok s a gépnél állandóan a gőznyomást kell figyeljem. Honnan tudom, hogy mekkora a gőz nyomása? Nem látom a gőzt, az erejét azonban le tudom olvasni egy feszmérőn. Nos, nézzetek rám! Reménytelenül iszákos voltam, az alkohol rabszolgája. Egyszer azonban a feltámadott Jézus Krisztus megragadott. Az Ő ereje megmutatkozott rajtam, és megváltoztatta életemet, megmentett engem. Ezért tapasztalatból tudom, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból!

Ez az egyszerű bizonyságtétel többet ért mint a híres prédikátor bármilyen értelmes magyarázata.