A feltámadás igérete

2013.11.23 15:56

„Azok közül, akik alszanak a föld porában, sokan felébrednek majd; némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.  Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.” (Dán 12:2-3)

 

Ez a szakasz az úgynevezett részleges feltámadásra utal. Hiszen Jézus eljövetelekor először csak az igazak támadnak fel, a millennium végén pedig csak a gonoszok. Ez a feltámadás megelőzi az elsőt, amikor Jézus némelyeket feltámaszt, hogy részesei legyenek annak az eseménynek, ami a második eljövetelekor látható lesz.

A lényeg az, hogy lesz feltámadás! Meglátjuk Jézust! Találkozunk szeretteinkkel! Hiszem, hogy Jézus most már tényleg nagyon hamar eljön, hiszen ezt mutatja minden jel. Hiszem, hogy lesznek egyesek, akik élve látják meg ezt az eseményt. Lesznek, akik köszönteni fogják feltámadt rokonaikat, barátaikat. Hiszem, hogy én is találkozhatom szeretteimmel. Hiszem azt is, hogy azokkal is találkozni fogok, akikről ma talán nem is nagyon tudok; szóval, azokkal, akiknek akármilyen pici részben is hozzájárultam az üdvösségéhez. Lehet, hogy egy könyvet adtam valamikor valakinek, vagy a hitemről, tapasztalataimról beszéltem valakivel; és ő is ott lesz majd az üdvözült seregben. Hát nem csodálatos dolog ez?

Meghívlak! Gyere velem! Köszöntsük a feltámadottakat, köztük azokat, akik közel álltak a szívünkhöz, és a mi drága Jézusunkat, a mi Megváltónkat!