A feneketlen tó legendája

2015.03.15 13:03

A Feneketlen tó legendája
 
Csíkszenttamáson, a Templomdomb aljában van egy tó, amelyet a környék lakói Feneketlen tónak neveznek.
      Erről a tóról azt beszéli a nép, hogy a helyén hajdan a harangozói lakás állott, amelyben utoljára egy olyan lusta harangozó lakott, aki unta az örökös harangozást. Lusta volt hajnalban felkelni és felkapaszkodni arra a dombra, amelynek tetején magasodott abban az időben a régi templom. Hogy a terhes harangozástól szabaduljon, azt sütötte ki magában, hogy ellopja a harangütőt, akkor majd nem kell olyan korán felkelnie hajnalt harangozni.
Könnyűszerrel leszerelte tehát az ércszavú harang ütőjét, hazavitte és elrejtette az ágya alá, aztán jelentette az elöljárósoknak, hogy az éjjel gonosz emberek feltörték a magányosan álló templomot, felmentek a toronyba és ellopták a harang ütőjét, így nincs mivel harangoznia.
      Elnémult a harang, nem jelezte sem a hajnalt, sem az estét, sem a delet, nem hívta a templomba a híveket, a harangozó nyugodtan lustálkodhatott, nem kellett harangoznia. Hanem az elöljáróságnak nagyon gyanús volt az eset. Nem tudták megérteni, hogy a tolvajok miért éppen a harangütőt lopták el a templomból, mikor ott sokkal értékesebb tárgy is akadt éppen elég. Ezért, mielőtt a harangütő keresésére indultak volna, betértek a lusta harangozóhoz, s vallatóra fogták:
- Adja elő kegyelmed a harangütőt! - támadtak rá haragosan. - Tudjuk, hogy kendnél van, mert csak kend lophatta el azt a templomból!
- Nincs nálam! Nem én loptam el a harangütőt! Nem én vagyok a tolvaj! - tagadott körömszakadtáig a lusta harangozó.
- Esküdjék meg kend, ha nem látta a harangütőt!
- Itt nyomban süllyedjek el, ha azt a harangütőt még csak láttam is! - átkozta meg saját magát a harangozó.
       De alig ejtette ki a száján a hazug esküt, a talaj inogni kezdett a lába alatt, s a lakás falai csak úgy recsegtek, ropogtak. Az elöljáróság, élén a pappal és a bíróval, ijedten menekült ki a házból, amely a hazug harangozóval együtt ott a szemük láttára elsüllyedt. A harangozó háza helyén pedig egy tó keletkezett, amelyet Feneketlen tónak neveznek. A Feneketlen tóból állítólag éjjelenként ma is hallani a hamis eskü miatt nyugalmát nem találó, elsüllyedt harangozó jajveszékelését.