A gazdag fiatalember

2014.03.03 09:18

Jézus követői között szegények és gazdagok, férfiak és nők, fiatalok és idősek egyaránt előfordultak. Örültek, ha közelében lehettek. Vágytak arra a békességre, ami Tőle származott. Többen kifejezték óhajukat, szeretnék elnyerni az örök életet.

Ilyen vággyal kereste fel egy alkalommal Jézust egy gazdag fiatalember. Úgy szeretett volna mindig közelében maradni – és tanulni Tőle.

  • Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? – kérdezte.

Jézus egyszerűen, kedvesen és barátságosan válaszolt.

  • Nos, ismered a parancsolatokat? Ne ölj, ne lopj, ne légy házasságtörő, ne tégy hamis tanúbizonyságot, tiszteld apádat és anyádat? Tartsd meg ezeket a parancsolatokat – úgy, szívből, igazán –, akkor elnyerheted az örök életet.
  • De hisz ezeket gyermekkorom óta megtartottam! Milyen hiányosságom van még? – kérdezte a fiatalember.

Jézus szeretettel végignézett rajta, és megkedvelte őt. Látta igyekezetét, és értékelte azt. Ezért komolyan, a szemébe nézve, ezt mondta neki:

  • Egy fogyatkozásod van. Ha be akarsz menni az örök életre, menj el, add el minden vagyonodat, osszad szét a szegények között, és gyere, kövess engem! Ha ezt teszed, kincsed lesz a mennyben.

A fiatalember arcára kiült a megdöbbenés. Adjam el minden vagyonomat? Akkor mi marad nekem? Most gazdag vagyok! Szegény legyek? Hiszen szoktam én pár fillért adni a koldusoknak, de hogy minden vagyonomat köztük osszam szét? Hát nem sok ez egy kicsit? Nem túl nagy ez az áldozat, amit Jézus tőlem kíván?

Nagyon szomorú lett. Kétségek gyötörték. Mérlegelt. Magában osztott, szorzott. Aztán búsan, lehajtott fejjel elment. A vagyona és a gazdagsága közte és Jézus között tornyosult. Áthidalhatatlan akadályt képezett.

Jézus szomorúan nézett a távolodó fiatalember után.

  • Milyen nehéz a gazdagnak Isten országába jutni. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába.

A tanítványok elszomorodtak.

  • Hát, ha még egy ilyen okos és gazdag fiatalember is nehézségekbe ütközik az Isten országát illetően, akkor kicsoda üdvözülhet? – kérdezték.

Jézus egyszerűen válaszolt: - Ami az embernek lehetetlen – mármint, hogy saját erejéből üdvözítse önmagát – az Istennek lehetséges, ha átadjuk magunkat az Ő szolgálatára.

Vajon neked nincs valami az életedben, ami meggátol abban, hogy Jézus legyen az Úr a szívedben?

 

Lukács 18;18-27 versei alapján