A gyógyulás ígérete

2014.03.02 10:00

„Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába”

2Királyok20:5  (KAR)

Jó reggelt és szép napot! Ugye, milyen csodás útravalót adott ma az Úr!?

Több üzenete is van, de válasszunk ki csak egyet.

Látom, ahogy felsóhajtasz, és azt mondod: más világ volt akkor, egészen más. No meg ez az Ezékiás nagyon magas szinten állt lelkiekben. Ő igazán megérdemelte. De most már nem történik ilyesmi, meg aztán meg sem érdemelnénk, mert hol vannak ma olyan emberek, mint ez a szent éltű király?

Igaz, hogy más világ van, de ugyanaz az Isten.

Amikor Isten megindokolja, hogy miért gyógyítja meg a királyt nem tesz említést jó cselekedeteiről, a reformról, amit végrehajtott. Csupán annyit mond, hogy „meghallgattam imádságodat, láttam könnyhullatásodat!”

Egy oka volt, amiért Isten meggyógyította: Ezékiás nyomora, amiből a kimenekülést kérte.

Vannak gondjaid? És imádkozni tudsz? Mondd el Istennek, hogy mi a gondod, mi a betegséged. Jézus ugyanaz, mint Aki számtalanszor szánalomra indult, látva a különböző emberek vagy akár tömegek szükségletét, nyomorát.

Legnagyobb betegségünk a bűn. Halálos betegség. Nekünk is elmondhatja a próféta, hogy „meghalsz”. Noha fizikai betegségből néha nem kapunk gyógyulást, de a bűnbetegségből mindenképpen – ha Istenhez fordulsz, és kéred a bocsánatát.

Mi a jele, hogy meggyógyulsz? Nem Akház napórája, hanem Jézus Krisztus keresztje. Azt üzeni, hogyha kéred, meggyógyulsz.

Teljes gyógyulást kívánok!

GYI