A hárem

2014.02.27 13:45

Vegyes érzelmekkel olvassuk azokat a beszámolókat, amelyek a királyok háreméről szólnak. Különösen szembeötlő Salamon 700 felesége és 300 ágyasa.

Mielőtt messzemenő következtetéseket vonnánk le, nézzünk utána, hogy is alakult ki.

Isten monogám házasságot alapított, amely szimbolizálja a Vele való kapcsolatot. Az Ószövetség népe nagyon fontosnak tartotta a gyermekáldást. Így, ha valamelyik asszony meddő volt, átvették azt a szokást a környező népektől, hogy egy második feleséget is elvehetett a férfi. Így alakult ki a poligámia.

Izrael több dologban igyekezett a környező népekhez hasonulni. Isten akarata ellenére királyt akartak. Miután kialakult a királyság, az uralkodó a környező népek mintájára hatalmát és gazdagságát többek között a hárem méretével is igyekezett kifejezni. Sokszor a házasság a diplomácia eszköze volt, amikor a környező népek uralkodóival úgy építettek ki szövetséges kapcsolatot, hogy a királyi családból házasodtak. A hárem örökségül átszállt az utódra. Bizonyos fokig így egy szociális intézkedés volt abban a korban, amikor nem volt nyugdíj.

Annyi bizonyos, hogy messze került Isten eredeti szándékától. Az egy lélek – egy test kapcsolat helyett magamutogatás, politikai érdekek, kiszolgáltatottság léptek.

Ha lapozva a Bibliát, Salamon vagy más király háreméről olvasol és elragad a fantáziád, gondolkozz egy kicsit. Mibe kerül egy ilyen háztartás? Hogy tudnál igazságot szolgáltatni, békét teremteni, ha civakodnának? Volna-e egy köztük, aki igazán megértene és te is őt?

Ugye jó ez így?

Gyürüs István