A java még hátra van!

2016.11.29 18:36

 

Kedvenc lelkészem, Mark Finley mondta el egyik prédikációjában az alábbi történetet. Gyülekezetében volt egy nagyon kedves hölgy, aki a vendéglátásban szorgoskodott. Figyelte az asztalokat, és ahol szükség volt rá, azonnal ott termett és tette a dolgát. Aztán az ebéd vége felé megállt, a kezébe vett egy villát, felemelte, és azt mondta: „A java még hátra van!” „A java még csak most következik!” És kihozta a süteményeket. Sok évvel később, ugyanez a hölgy megbetegedett és magához hívatta Mark Finley-t, s azt mondta: Ha meghalok, kérlek, Te prédikálj a temetésemen, a reménységről beszélj, a kedvenc Bibliámat tegyétek mellém a koporsóba, és kérlek, hogy a kezembe tegyetek egy villát. Egy villát? Igen! Mert „a java még hátra van!” – mondta.

Ennek a hölgynek volt reménysége. Tudta, hogy bármilyen nehézséggel is kell itt a földön megküzdenie, a java ott vár rá Jézusnál. Nem siralomvölgynek látta életét, hanem folyamatosan egy szebb és boldogabb jövő lebegett lelki szemei előtt. Hogy találkozni fog Jézussal, az ő szeretett Megváltójával. Így aztán könnyebben hordozta a bajokat.

A mai nappal egy új hét indul el életünkben. Lehet, hogy rossz, de lehet, hogy jó dolgok fognak történni életedben. Azonban reménységgel nézz a holnap elé. Tudd, hogy Jézus, a te szerető Megváltód, már készül visszajönni. Egy csodaszép otthont készített neked. Bár lehet, hogy gondokkal küzdesz, de ne felejtsd el: A java még hátra van!

Gyürüs Istvánné