A jövendőmondó lány

2014.03.03 11:57

Pál apostol és társai imádkozni indultak. Nyomukba szegődött egy érdekes lány. Egy módos család szolgája volt, és jövendőt tudott mondani. Kíváncsi emberek özönlöttek hozzá, hogy megtudják a jövőt. Ezzel nagy jövedelmet szerzett gazdáinak, mivel a jövendölés pénzbe került. Mindenki ismerte őt a városban. A tudatlan emberek nem tudták, hogy a lány Isten ellensége, az ördög segítségével tud jósolni. Egy ördögtől megszállt személy volt.

Pált és testvéreit több napon keresztül követte, s hangosan kiáltozta:

  • „Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösségnek útját hirdetik.” Csel 16:17.

Pál megfordult és Jézus nevében kiűzte belőle az ördögöt. Ezzel a lány elvesztette különleges képességét. Gazdái felmérték, hogy oda a könnyen szerzett jövedelem. Nem fog több hasznot hozni a szolgalány, mivel nem tud már jósolni. A városban több ember is volt, akik valamilyen ördögi praktikával foglalkozott, és abból élt. Ezek felismerték, hogyha Pál a keresztény hitet tanítja, és az emberek megtérnek, nem fognak többé az ő hókuszpókuszaikhoz fordulni. Összefogtak, és Pált és Silást a hatóság elé vezették. Azzal vádolták őket, hogy a római szokásokkal és törvényekkel ellenkező dolgokat tanítanak, s arra próbálják rávenni az embereket, hogy kövessék őket.

            A bírák megvesszőztették, és a börtönőrnek megparancsolták, hogy gondosan őrizze őket. Azonban Istennek gondja volt hűséges szolgáira a börtönben is, és hamarosan kivezette őket onnan.

(Csel 16:16-23.)