A király

2014.02.18 17:17

Egy király, aki köztudottan híres volt igazságérzetéről, miután egy istentiszteleten Isten irgalmáról hallott, odament a szolgálat végén a paphoz és megkérdezte:

- Te azt mondod, hogy aki száz éven keresztül mindenféle lehetséges rosszat elkövet, de a halála előtt megvallja Istennek, és bocsánatot kér, az a mennyországba kerülhet. Viszont, ha valaki csak egyetlen egy bűnt követ el, de azt nem bánja meg, akkor elkárhozik. Ez nem igazságos. Száz bűn könnyebb, mint egy?

A pap a kérdésre kérdéssel válaszolt:

- Ha fogom ezt a nagy követ és a víz felszínére helyezem, elmerül, vagy lebegni fog?

- Elmerül – válaszolta a király.

- És ha fogok száz követ és egy csónakba teszem őket, a csónakot pedig vízre bocsátom, le fognak süllyedni, vagy lebegni fognak?

- Lebegni fognak.

- Akkor száz kő és egy csónak könnyebb, mint egy kő?

A király nem tudta, mit válaszoljon, az öreg pap pedig így folytatta:

- Így van ez az emberekkel is. Bármennyi bűn is terheli vállukat, ha Istenre támaszkodnak, ha ’Rá’, ha ’Belé’ helyezik hibáikat, örökké élni fognak. Az pedig, aki csak egyszer vétkezik ugyan, de nem kéri Isten irgalmát örökre elvész.

 

Forrás: Tóth Szilárd