A legnagyobb lúzer

2013.11.24 11:32

Volt egy család, ahol a kisfiú és a kislány együtt élt a szüleivel. És ekkor egy érthetetlenül buta rendeletet adott ki a király. Valahogy így hangzott.

„Közhírré tétetik, hogy a mai naptól, Abib hónap első napjától kezdve, ha egy zsidó családba kisfiú születik, azt haladéktalanul meg kell ölni. Ellenkező esetben az egész család irtassék ki!”

Amrám és Jokébed nagyon megszeppent. Az ultrahangvizsgálat nem mutatta ki az egy hónap múlva születendő kisbaba nemét. Így aztán Jokébed végigimádkozta ezt az egész hónapot.

„Istenem! Te olyan hatalmas vagy! Bármit megtehetsz, kérlek, ha véletlenül fiú lenne, ó, Uram, hiszem, hogy te akár még a nemét is meg tudod változtatni…”

Eljött a szülés ideje. Lélegzet-visszafojtva figyelték az eseményeket.

KISFIÚ!!!

A legtöbb esetben ilyenkor mindenki örül, gratulál. De most? Sötét gondfelhők gyülekeztek Amrám homlokán.

De a szeretet találékony!

És a kis vesztes újszülöttből három hónap múlva egy leendő fáraó lesz.

Nemhogy nem ölik meg, hanem

 • a fáraó lánya örökbe fogadja,
 • ezáltal a trón várományosává válik,
 • visszakerül az akkori világ legbölcsebb és legszeretetreméltóbb nevelőnőjéhez, aki 12 éven át az elképzelhető legjobb nevelésben részesíti.
 • Aztán 12 éves korától az akkor ismert legjobb katonaiskolába kerül,
 • 28 éves korára
  • csinos fiatalember,
  • empátiával, az édesanyjától örökölt együttérzéssel,
  • tökéletes vezetői képesítéssel.

Most már a döntés az ő kezében van. Vajon hogyan dönt? Nem kicsi a tét.

Ehhez mit szólsz?

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 24-27. versében ezt olvassuk.

Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják.Mert inkább választotta Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincsénél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant.

Úgy őszintén! Hát nem lúzer? Te mit tettél volna?