A legügyesebb misszionárius

2014.03.03 09:12

Ha ezt a címet olvasod, bizonyára Péter jut eszedbe, talán János vagy Pál apostol, akik valóban nagyon ügyes bizonyságtevők voltak. Bátran hirdették a Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet.

Ma azonban valaki másról szól a történet. Egy félénk, egyszerű asszonyról.

Talán erőt merítesz Te is az ő történetéből. Ha nem rendelkezel is a legfényesebb adottságokkal, akkor is lehetsz hatékony bizonyságtevője az Úr Jézusnak.

 

0…0

 

 

            Az északi országrészt Galileának, a délit – Júdeának hívták. A kettő között terült el Samária dombos vidéke. Nagyon szép fekvésű országrész volt ez.

Azonban az izraeliták nem szerették a samáriaiakat, évszázados ellentét húzódott köztük.

            Így ha egy hithű zsidó, aki Galileában élt, meg szerette volna látogatni Júdeában élő rokonait, jó nagyot került, hogyha lehet, ne kelljen samaritánus földre lépnie. Jézus nem így gondolkodott.

            Júdeából Galileába tartva átment tanítványaival együtt Samárián, sőt Sikár város határában leült egy kút mellé, míg tanítványai bementek kenyeret vásárolni.

Fáradt volt, poros, elcsigázott, és nagyon-nagyon szomjas. Melegen sütött a nap. Legtöbb ember ilyenkor már csak az árnyékba húzódott.

A déli napsütés ellenére – a kúthoz jött egy asszony. Úgy jött, mint aki fél valamitől. Lopva körülnézett, gyorsan megmerítette korsóját, és gyorsan indult is vissza, amikor Jézus kedvesen megszólította:

 

  • Kérlek, adj innom – mondta  kedvesen.

 

Az asszony nagyon meglepődött. Majd földbe gyökerezett a lába. Nem volt szokás arrafelé, hogy egy asszonyt megszólítsanak, sem az, hogy egy idegennel szóba álljanak.

 

  • Hogyan? Zsidó létedre, tőlem, samáriai asszonytól kérsz inni? – csodálkozott.

 

Jézus komolyan és szeretettel válaszolt:

 

  • Ha ismernéd Isten ajándékát – és engem -, te kértél volna tőlem, és én élő vizet adtam volna neked.

 

Méginkább elcsodálkozott ezen az asszony. Nagyon kíváncsi lett, ki lehet ez az ember?

  • Uram, adj nekem abból az élő vízből, hogy ne kelljen minden nap idejönnöm a kúthoz! – kérte.
  • Jézus így válaszolt – Hívd ide a férjedet.
  • Nincs férjem. – Remélem tovább nem feszegeti ezt a számomra kényes kérdést – gondolta magában.
  • Tudom – mondta Jézus – öt férjed volt, és a jelenlegi nem férjed.

Megdöbbent. Ki ez, hogy ismeri élete legbelsőbb titkait?

 

Újabb kérdéseket tett fel. Jézus válaszaiból egyre jobban meggyőződött, hogy akivel beszél, az a Messiás, az Isten Fia.

           

            Ottfelejtette korsóját, sietett vissza, semmi más nem érdekelte, csak, az, hogy továbbadja a jó hírt, hogy találkozott a Messiással.

            Bement a városba és örömmel újságolta el, hogy kivel találkozott. Nagyon sok ember ment ezen a napon Jézushoz, s megkérték, maradjon pár napig náluk.

Jézus elfogadta meghívásukat.

            Így lett a samáriai asszony Jézus Krisztus egyik legjobb bizonyságtévője. Jézushoz hívta az embereket, és közben ő maga is meghallotta az örömhírt, hogy lehetséges a bűntől megszabadulni, és új életet kezdeni.

 

„Abból a városból sokan hittek benne a samaritánusok közül annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy ’megmondott nekem mindent, amit cselekedtem’.”

János 4:39.