A lélek gyümölcsei

2014.03.03 11:49

Sokféle gyümölcs van a világon. Közös jellemzőjük, hogy csak időlegesek.

Isten olyan gyümölcsöt kínál, amely soha nem fonnyad el, hanem örökké megmarad.

  • „A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Galata 5:22.

Ha egy szőlőfürtöt veszünk a kezünkbe, azt látjuk, hogy egy fürtön sok szőlőszem van. Ehhez hasonló a Lélek gyümölcse. Ennek a neve a szeretet. Ez különböző szemekben kerül kifejezésre. Ha valaki szereti az Úr Jézust, mert megismerte, hogy mit tett érte, lelki gyümölcsöt terem. Aki tudja, hogy Isten szereti őt, és gondját viseli, vigyáz rá, örül, mert minden gondját leteheti lábához.

            Az igazi békesség nem a külső körülmények függvénye, hanem a lélek állapotát tükrözi.

            A türelem azok kincse, akik tudják, hogy Istennél nincsenek véletlenek. Ő minden dolgunkat ismeri.

            Aki megismerte, hogy Jézus annyira szeret minket, hogy életét adta értünk, szívesen megosztja mindenét embertársaival.

            Jóság minden cselekedete annak, aki úgy ébred, hogy szeretne valamit tenni, mint Jézus Krisztus követe.

            A hűség gyönyörű gyümölcs. Akkor is kitartani Isten és ügye mellett, barátunk mellett, amikor ez nehézségbe ütközik. Ez a lelkiállapot tanúskodik arról, hogy a Szentlélek munkálkodott szívünkben.

            A szelídség olyan gyümölcs, amely csak a Menny polgárainak a szívében él. Elhordoz kényelmetlen, nehéz természetű embereket, és szereti őket.

            Aki uralkodni tud önmagán, s legyőzi kívánságait, erősebb, mint aki egy várost hódít meg.

            Ezek a tulajdonságok a természetes szívben nem teremnek. Csupán a megtért, Istennek átadott lelkű emberek életében virulnak.

(Galata 5:22.)