A megdicsőülés hegyén

2014.03.03 10:20

Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy tanítsa, gyógyítsa az embereket. Földre jövetelének legfőbb célja hogy halála által megváltson bennünket.      Ő úgy szeretett, hogy életét adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Ennek az áldozatnak az ideje már nagyon közel volt. A tanítványok készületlenek voltak erre az eseményre. Jézus tudta, hogy el fognak szaladni mellőle, és nagyon csalódottak lesznek. Hitük majdnem elalszik.

            Ezért gondoskodott egy olyan eseményről, ami erőssé teszi őket a válság óráiban. Kiválasztotta három tanítványát, és felvitte őket egy magas hegyre. Mire felértek nagyon elfáradtak. A tanítványok hamar elaludtak. Arra ébredtek, hogy Jézus ruhája fényes, mint a hó. Dicsőség sugarai ragyogják be. Illéssel és Mózessel beszélget. Péter azt javasolta Jézusnak - zavarában – hogy csináljanak három hajlékot: Jézus, Illés és Mózes részére. Jézust és beszélgetőtársait betakarta egy felhő. Isten hangja hallatszott. 

  • Ez az én szerelmes Fiam, őt hallgassátok!

Ha a látvány és az ott hallott isteni kijelentés mélyen megmaradt volna emlékezetükben, erősek lettek volna. Ha emlékeztek volna az Atya kijelentésére, akkor nem lett volna kétségük Jézust illetően, amikor mások csúfolták, elfogták, bántalmazták, majd végül keresztre feszítették. Jézus akkor is az Atya szerelmes Fia volt.

            A hegyről lefelé menet beszélt nekik a Rá váró szenvedésekről. Szerette tanítványait, szerette volna őket megkímélni a csalódástól. Nem rajta múlott, hogy nem így történt.

(Mk.9,2-13.)