A nyelv tulajdonságai

2014.08.14 13:24

1. Csendes nyelv: Néma - nem szól sem Istenhez, sem Istenről, sem a mennyről. Némán hallgat az üdvösségről.

2. Földi nyelv: Vannak emberek, akik csak a világról beszélnek, mintha minden reményük ebben a földi életben lenne, és földi örökkévalóságot keresnének.

3. Gyors, vagy haragos nyelv: Nem tud parancsolni a szenvedélynek, elragadják, mint a kocsit a megvadult lovak.

4. Fecsegő nyelv: Fecsegéssel könnyít magán “nyelve alatt álnokság lakozik”. A fecsegő nyelv felszínes szívet takar. “Színezüst az igaz ember nyelve” de, “az ostobák szája balgaságot áraszt.”

5. Kritizáló nyelv: “Ki vagy te, hogy mást ítélsz meg?” Ha az emberek szíve alázatosabb lenne, nyelvük is irgalmasabb lenne.  

6. Rágalmazó nyelv: A rágalmazó másokat sebez meg, és ezeket a sebeket egyetlen orvos sem tudja begyógyítani. A kard sem ejt olyan mély sebet, mint a nyelv.

7. Tisztátalan nyelv: Amely piszkos, durva, közönséges, erkölcstelen és másokat támadó beszéddel könnyít magán: “Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon!”

8. Hazug nyelv: “Ne hazudjatok egymásnak!” Isten legnagyobb ellensége a hazugság, amely istentelen szívet takar. A hazugság olyan bűn, amely nem jár egyedül, más bűnöket von maga után. Absolon azt hazudta apjának, hogy fogadalmat tesz Hebronban, s ez a hazugság árulásának csak előjátéka volt.

9. Hízelgő nyelv:  Amely szemtől szembe szépeket mond, de a hátad mögött “gyűlöl, színlel az ő szájával -... amikor szépen szól, ne higgy neki”. A színlelt szeretet rosszabb mint  a gyűlölet. Hamis, álcáz, álarc mögé bújik, más színben tünteti fel magát.

10. Dicsekedő nyelv: “A nyelv  is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik.”

11. Káromló nyelv

12. Gúnyolódó nyelv: Olyan fekély amely a nyelvnél fakad fel.

13. Csábító nyelv: Az a nyelv, amely “szép szóval ékesszólással megcsalja a jóindulatúak szívét.”

14. Kegyetlen nyelv: amely kegyetlen beszédével megsebesíti a másik szívét.

15. Zúgolódó nyelv: A zúgolódás olyan elégedetlenség, amely az ajkakon át jut kifejezésre.

16. Csúfolódó nyelv:

  • A nyelv milyen kicsiny testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tûz milyen nagy erdõt felgyújthat: a nyelv is tûz, a gonoszság egész világa ... egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket..., a nyelvet az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezetlenül gonosz az ..., ugyanabból a szájból jön ki az áldás és átok! Testvéreim, nem kellene ennek így lenni! Jakab: 3:5-10