A part

2013.11.30 15:04

A part

Sokszor állhatunk ott egy-egy bibliai történetet olvasva.

Izráel a Jordán partján állt. S miután a papok beléptek a vízbe, a folyó megállt a medrében... és száraz lábbal kelt át a nép.

A 38 éve beteg ember is a parton feküdt. Nem volt embere, aki bevitte volna a vízbe.

Jézus a parton állt, onnan tanította a népet, kicsit később beült Péter parton álló hajójába, és onnan szólt az emberekhez.

Az 5000 ember megvendégelése után is, Jézus a parton maradt, mialatt a tanítványok beeveztek a tóba.

Aztán Jézus a Tibériás-tenger partján állt, amikor a tanítványok az egész éjszakai halászásból üres kézzel jöttek vissza.

Jézus közelében a parton is, és a vízben is történik valami.

Tehetetlenül állsz a parton... előtted a víz, az akadály. Isten azt mondja, Indulj már el! Ne félj!” És a folyó megáll.

Ott fekszel, ki tudja, már mennyi ideje, mint partra vetett hal... és vergődsz. Jézus megáll melletted, és megkérdezi. Szeretnél meggyógyulni?” És felemel. Csak úgy, egyszerűen.

Egész életedben szerencsétlen voltál; legalábbis annak érezted magadat. De ha átadod az életed hajóját Jézusnak, hogy használja, akkor átélheted vele a csodát. A leglehetetlenebb időben is győzhetsz vele!

Akkora hullámok vesznek körül, hogy azt gondolod, ez már itt a vég. Akkor Jézus kényelmesen elindul a vízen, a partról. És amikor beszáll a hajódba, azonnal eláll a vihar, és máris célba értél.

S amikor úgy érzed, feladod, hisz minden reményed elveszett; ahogy ott Péterék visszatértek régi életükhöz, akkor Jézus kedvesen megszólít. Gyermekem! Megtennél nekem valamit?” Akkor te az üres tenyeredet, a megfáradt életedet mutatod neki, Ő meg ott a parton már régen elkészítette számodra pontosan azt, amire éppen akkor szükséged van.

Néha parton, partvonalon érzed magadat. De a Szentírásban számtalanszor találkozunk emberekkel, akik a partról a célba értek. Ne csüggedj! Jézus a parton is, és a vízen is Úr!