A saját erőnk kevés

2016.11.13 19:03

Saját erőnk nagyon kevés

Sátán tudja, hogy ameddig Isten erejében bízunk, és Jézusra függesztjük tekintetünket, bevehetetlenek vagyunk kísértései  számára. Ezért azon munkálkodik, hogy eltérítsen minket, hogy figyelmünket magunkra irányítsuk, mert ezzel tud győzelmet aratni felettünk. Elgondolkodtató tény, hogy sokszor úgy hitet el bennünket az ördög, hogy észre sem vesszük. Volt-e már olyan tapasztalatod, hogy a reggeli nagyszerű áhítatos alkalom ellenére, amit Jézussal töltöttél, a nap közepe felé már teljesen legyőzött az ellenség – gyengeségedet kihasználva – te pedig azt sem tudtad, hogy mely ponton fordultál el Jézustól?

Isten az Ő szeretetéből és kegyelméből szeretné számunkra világossá tenni, mennyire könnyen eltérünk Tőle. Segít, hogy amilyen hamar csak lehet, felismerjük, hogy elfordultunk Tőle, és szeretne segíteni, hogy felismerjük, hogyan maradhatunk meg mellette. A próbákon keresztül nyilvánvalóvá lesz előttünk jellemünk. Nem Isten kísért minket, de fel tudja használni a próbákat és kísértéseket, hogy világossá váljon előttünk, milyen nagy szükségünk van Őrá.

Sokan, akik őszintén Isten szolgálatára szentelődtek, meglepődnek és csalódnak, amikor soha addig nem tapasztalt akadályokkal, próbákkal, tanácstalansággal szembesülnek. Krisztusi jellem, és az Úr szolgálatára való alkalmasság elnyeréséért könyörögnek, és ugyanakkor a körülményeik mintha minden rossz tulajdonságukat elő akarnák csalogatni. Az ősi Izraelhez hasonlóan kérdezik: Ha az Úr vezet minket, miért érnek bennünket ezek a bajok?

Istennek az a szándéka, hogy pontról pontra, lépésről lépésre nyilvánvalóvá tegye számunkra, hol kísértettünk meg, mert a saját erőnkre támaszkodtunk, és elfordultunk erejétől. Ahogy kiálljuk a próbát, és naponta keressük a Vele való közösséget, elvezet minket arra a pontra, amikor már teljesen rábízzuk magunkat, rá támaszkodunk, és egészen az Ő irányítása alá kerülünk. E.G.White MH. 340. old. Idézi Morris Venden A működő hit. 217. old.