A Szentírás

2014.01.02 12:52

 

Ez a könyv elmondja Isten szándékait, az ember állapotát, a megváltás útját, a megátalkodott bűnösök büntetését és a hívők üdvösségét. Tanításai szentek, előírásai kötelezőek, történetei igazak és határozatai megingathatatlanok.

            Olvasd, hogy bölcs légy! Élj aszerint, hogy szent légy! A Biblia világosságot ad, vezérel. Táplálék, amely éltet. Vigaszt nyújt és felüdít.

            A Biblia az utazó térképe, a zarándok botja, a kormányos iránytűje, a harcos kardja és a keresztyén zászlója. Általa az ég megnyílik, és a pokol kapui bezáratnak.

            Ennek a könyvnek magasztos tárgya Krisztus, célkitűzése a mi üdvösségünk, végcélja Isten dicsőítése. Arra adatott, hogy lényünket betöltse, szívünket igazgassa, és lábunkat vezérelje.

            Olvasd lassan, olvasd sokat és imádkozva! Gazdagság forrása, öröm folyama lesz az életedben. Örömöt ad neked: felelősségre nevel, megjutalmazza munkádat.

            De mindenkit kárhoztatni fog, aki nem vette komolyan szent tartalmát.

Vetés és Aratás 44. évf. 3. szám. 2006/3 8. old.