A Szentlélek gyümölcsei

2014.09.02 11:16

"Mihelyt az egyén azt akarja tenni, amire a Lélek készteti, hatására megkezdődik a lelki növekedés, és megjelennek életében a Lélek gyümölcsei.         
A szív egyre tökéletesebben azonosul Jézussal. Szeretet foglalja el a gyűlölet és az önzés helyét, az öröm elűzi a szomorúságot és a lehangoltságot, békesség vet véget az aggódásnak és gyötrelemnek, türelem váltja fel az uralkodni vágyó szellemet és türelmetlenséget, a szelídség elűzi a durvaságot, a jóság legyőzi a gonoszságot. A hit eltörli a félelmet és bizonytalanságot, az alázatosság eltávolítja a fennhéjázást és a főhelyért folyó harcot, a mértékletesség, illetve önuralom az egész életet állhatatossá teszi."  (A győzelem kulcsa 74. o.)