A szív tisztasága

2013.11.30 15:06

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Péld 4:23) 

Szó szerint is így van; kérdezd csak meg a háziorvosodat!

De most másról szeretnék veled beszélni. Hallottad már ezeket? „Boldogok a tiszta szívűek…” „Olyan jó szívű…” „Olyan kedves, szívélyes volt hozzám…” „A szív teljességéből szól a száj…” „A jó szívű adakozót szereti és megáldja Isten…”

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet...” Hogyan őrizhetem meg a szívemet? Ha karbantartom. Fizikailag a megfelelő táplálék és a mozgás biztosítja, hogy jól működjön a szívünk. És lelkileg? Ugyanez! Megfelelő táplálék. „Minden reggel az első dolgotok legyen Istennek felajánlani magatokat. Így imád­kozzatok. »Fogadj el, Uram, a te tulajdonodnak! Összes tervemet a lábaidhoz te­szem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem, s engedd, hogy minden munkámat tebenned végezzem!« Ez a mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Összes terveteket ne­ki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, ahogy  gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra az életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez.” (Ellen G. White: A Jézushoz vezető út. 20. kiadás. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 53. oldal)

Kezdd el Istennel megbeszélni a gondjaidat, örömödet; tárd ki neki szívedet! Fogadd be Őt szívedbe, hogy Ő legyen a lakója. Hidd el, Ő majd „súgni fog” neked, hogy mit, mikor miért tegyél, vagy ne tegyél meg! Segít a megbocsátásban. Támogat, hogy megtedd azt a bizonyos lépést, ami a kibéküléshez vezet, sőt, segít a rosszat elfelejteni.

A szív megőrzésének másik módja a mozgás. Engedd, hogy a szíved meginduljon a bajok, a szükséglet, az ínség láttán. Ne engedd, hogy közönyös, közömbös maradjon. Jézus is könyörületességre indult. Tanulj tőle.

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet!”