A tizenkét tanítvány kiválasztása

2014.03.03 09:58

Jézus nagyon szeretett a Galileai tenger melletti hegyoldalon tartózkodni. Számára minden csendes, szép táj  templom volt. Szívesen és gyakran töltött iitt időt mennyei Atyjával. Itt mondta el a hegyi beszédet, és  hívta el 12 barátját, hogy tanítványai legyenek.

Jézus azért hívta el a őket, hogy figyeljék Őt és tanításait, aztán majd menjenek el az egész világra, és tegyenek bizonyságot Róla, hogy mások is megismerhessék az utat az Atyához.

Néhányan már elég hosszú ideje követték Őt. Ezek között volt János és Jakab, András, Péter, Fülöp, Nátánáel és Máté. Péter, Jakab és János szinte mindenhova elkísérte a Mestert, de mindegyik közül János szerette Őt a legjobban.

Amikor elhívta őket, még nem voltak tökéletesek. Míg Nátánáel gyermeki bizalommal fordult a Tanító felé, Fülöp hitetlen, kétkedő volt. Iskariótes Júdás maga ajánlkozott, hogy szeretne Jézus tanítványa lenni – Jézus nem utasította el őt sem. A többi tanítvánnyal együtt egyenlő esélyt kapott. Jakab és testvére János – a – „mennydörgés fiai” voltak, Jézus közelében azonban tökéletesen megváltoztak és a legkedvesebb, legmelegebb szívű tanítványokká lettek. Hajlamaik, szokásaik tekintetében az apostolok igen különbözőek voltak. Ott állt köztük Lévi-Máté, a vámszedő; a heves, vakbuzgó Simon, a római hatalom engesztelhetetlen gyűlölője; a nagylelkű, lobbanékony Péter; az aljas lelkületű Júdás; Tamás – igaz szívű, de szégyenlős és félénk; a nehézfejű, kétségekkel küzdő Fülöp; és Zebedeus becsvágyó, szókimondó fiai… Ők gyűltek össze, különböző hibáikkal, rosszra való öröklött vagy szerzett hajlamaikkal. De Krisztusban, Krisztus által – Isten családjához tartoztak, hogy megtanuljanak egyek lenni hitben, tantételekben és lelkületben. Voltak próbáik, sérelmeik, különvéleményük – de amíg szívükben Krisztus lakozott, nem üthette fel a fejét egyenetlenség… a Mester összehangolta őket… olyannyira, hogy gondolkodásukban, ítélkezésükben is eggyé váltak.” (JÉ. 242.)

 

Jézus tanítványai sok csoda, tanítás és emberi életek megváltozásának tanúi voltak. Értékesnek tartottak minden pillanatot, amit Mesterükkel töltöttek. Minél többet figyelték, szemlélték Őt, annál inkább átalakultak. Kedvesebbek, udvariasabbak, megértőbbek lettek. Jézus szeretete átalakította, átformálta őket.

Ez ma veled is megtörténhet, ha olvasod szavát, a Bibliát, és figyeled, mit kér tőled. Ha ezt teszed, Te is átalakulsz az Ő képmására, kedvesebb és sokkal boldogabb leszel.

 

Máté 10:1-4. Márk 3:13-19. Luk 6:12-16.