A zenéről

2015.03.24 09:30

A zene és a Tízparancsolat

(Eudydice V. Osterman, DMA; Professor of Music, Oakwood College, Author, What God Says About Music)

1. Ne imádj más Istent rajtam kívül…

Bizonyságtételek I. 461. „A zenének otthonaikba való bevezetése, ahelyett, hogy megszentelődésre és lelkiségre buzdítana, arra vezet, hogy elterelje gondolataikat az igazságról. (…) A hangszerek felemésztik az időt, amit imára kellene szentelniük. A zene nagy áldás, ha nem fordítják rossz célra, de borzasztó átok, ha helytelenül használják. Felizgat, de nem adja meg az erőt és bátorságot, amit a keresztény csak a kegyelem trónjánál talál meg, amikor alázatosan felterjeszti kéréseit…”

2. „Ne készíts semmilyen bálványt magadnak, se bálványszobrot, se képet…

- imádott sztárok, énekesek, zenekarok… erkölcstelen emberek, homoszexuálisok…

- lemezek, poszterek, pólók

- sokszor Jézusról énekelnek

3. Ne vegyül fel hiába az Úr nevét…

- a szent és a közönséges ne keveredjen. Sok szöveg Isten nevét említi, de nem Istent dicsőíti.

Ma már nehéz egyértelműen megmondani milyen a vallásos zene. (1960-ig)

- Kereső: vallásos zene, keresztény zene – sok mindent találunk (pop, rock, kortárs, hip-hop, metal; country, kalssikus, gospel, rap…

 Ez a parancs nemcsak a hamis esküt, vagy a megszokott esküdözéseket tiltja meg, de Isten nevének azt a könnyed és gondatlan használatát is, amikor nem vesszük tekintetbe e név félelmetes jelentőségét. Isten nevének az általános beszélgetés közben történő meggondolatlan említésével, jelentéktelen ügyekben a nevére való hivatkozással valójában tiszteletlenek vagyunk Istennel szemben. "Szent és rettenetes az ő neve" (Zsolt 111:9). Mindnyájunknak elmélkednünk kell Isten neve fenségéről, tisztaságáról és szent voltáról, hogy szívünkre hatást gyakoroljon neve felmagasztalt jellegének értelme; az ő szent nevét mindig tisztelettel és ünnepélyesen ejtsük ki. (PP 263.)

4. Szombat…

- Sátán támadásának középpontja…

- azon van, hogy a szombat áldását elveszítsük.. attól tesszük függővé az áldást, hogy ki prédikál, ki és hogyan zenél, vagy énekel.

A szolgálók szereplővé, a gyülekezet hallgatósággá válik…

5. Szülők tisztelete…

- a fiatalok szülők, vagy a hatalom elleni lázadása mindig megnyilvánul a zenében is

- „Azok a gyermekek, akik elvetik, megvetik szüleik jogos tekintélyét és hatalmát, tulajdonképpen Isten tekintélyét és hatalmát vetik meg. Az ötödik parancsolat nemcsak azt követeli meg a gyermekektől, hogy adják meg szüleiknek a köteles tiszteletet és engedelmességet, hanem azt is, hogy szeressék szüleiket, legyenek hozzájuk gyengédek, könnyítsék terheiket, őrizzék és óvják meg tekintélyüket és öreg korukban támogassák és vigasztalják őket. Ez a parancsolat magában foglalja a lelkészek, sőt az uralkodók és mindazok iránti tiszteletadást is, akiknek Isten tekintélyt és hatalmat adott mások, elsősorban a gyermek és az ifjak felett.” PP 264.

6. Ne ölj!

Testünk Isten Lelkének temploma. Sátán felhasználja a zenét is, hogy rombolja testünket (pl. Sziget fesztivál…) szöveg, ritmus, hangerő

 „Az igazságtalanság minden olyan cselekedete, amely hajlamos az élet megrövidítésére; a gyűlölet és a bosszúállás lelkülete; vagy bármiféle szenvedély élvezete, amely sértő cselekedetre vezet bennünket mások iránt; vagy azt a kívánságot ébreszti fel bennünk, hogy megbántsunk másokat, hogy ártsunk nekik (mert "aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az" 1Jn 3:15) megszegik e parancsolatot. A szükségben lévőkről vagy a szenvedőkről való gondoskodásunk önző semmibevevése; saját vágyaink kielégítése; szükségtelen nélkülözésünk; túlfeszített munkatempónk, amellyel mások és a magunk egészségét tesszük tönkre - mindezek kisebb vagy nagyobb mértékben a hatodik parancsolat megsértése. 265.o. 

7. Ne paráználkodj!

Ma a szexualitással próbálnak mindent eladni… autót, ruhákat, fogkrémet… vallásos zenét.

pl: lassúzás egy karizmatikus esküvőn „keresztény” szerelmes dalra (Úr Jézus Megváltóm…)

„Ez a parancsolat nemcsak a nemi tisztátalanságot tiltja meg, hanem az érzéki gondolatokat és kívánságokat is, és azokat a gyakorlatokat is, amelyek ezeket a gondolatokat és kívánságokat felkeltik bennünk. Ez a parancsolat nemcsak azt követeli meg tőlünk, hogy legyünk tiszták külső életünkben, hanem azt is, hogy legyünk tiszták szívünk szándékaiban és érzelmeiben is. Krisztus, aki Isten törvénye iránt messzemenő elkötelezettséget tanúsított, kijelentette, hogy a gonosz gondolat vagy tekintet éppen úgy bűn, mint a törvénytelen cselekedet. „

8. Ne lopj!

- idő, pénz

- szerzők, előadók meglopása másolt cd-kel

A nyilvános és a magányos lopásokat is magában foglalja. A nyolcadik parancsolat éppen úgy elítéli az emberek meglopását, kizsákmányolását, az emberrablást, mint a rabszolgákkal való bánásmódot, és megtiltja a területeket hódító háborúkat is. Életünk ügyeinek legkisebb részleteiben is szigorú igazságosságot, becsületességet követel meg tőlünk. Megtiltja a kereskedelemben elkövetett rászedéseket,   csalásokat. Megköveteli a tartozások és a munkabérek jogos és tisztességes meg- és kifizetését. Kijelenti, hogy minden kísérletet, amely arra irányul, hogy hasznot szerezzünk mások tudatlanságából, gyengeségéből vagy szerencsétlenségéből, Isten csalásként sorol fel a menny könyveiben. 

9. Ne tanúskodja hamisan senki ellen!

Sok vallásos zene szövege hamisan mutatja be Istent.

- szerelmes dalok, de inkább emberi érzelmekre építenek

10. Ne kívánd…

„A tizedik parancsolat minden bűn gyökerére sújt le azzal, hogy megtiltja az önző kívánságot, amelyből a bűnös cselekedet ered. Ha Isten törvénye iránti engedelmességünkben visszatartjuk magunkat a mások tulajdonát képező bűnös dolgok kívánásától, akkor nem vétünk embertársaink ellen. „

Sátán azt akarja, hogy olyan dolgok után vágyakozzunk, amelyek nem válnak javunkra…

(Adventis Affirm, 1999.)