01 Az első próba

2015.03.18 15:06

1. FEJEZET

Dániel 1. fejezet

Dániel szeminárium 2.

 

                      Az első próba

 

 

 

Hogy bármilyen könyvet megértsünk, szükségünk van arra, hogy megértsük a bevezetést is. Az első fejezet első két verse mutatja be a körülményeket, amelyben az egész Dániel könyve íródott.

 

1. Melyik két város szerepel az 1. versben? Dán. 1:1.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Dániel könyvét nyugodtan nevezhetnénk "Két város történetének", miután a két hatalom, a Babilon és Jeruzsálem közötti harcról ír.  De a szó szerinti harc mögött látnunk kell egy annál sokkal hatalmasabbat – a lelki Babilon, a gonosz hatalom harca – Isten és az igazság követői ellen.

 

Megjegyzés:  Az  1Móz  10. fejezete elmondja, hogy Bábelt

Vagy Babilont Nimród, Noé dédunokája alapította. Tornyot

építettek Isten kihívására, "melynek teteje az eget érje"

(1Móz 11: 4.) Bábel jelentése ”kapu Istenhez". Ez egy

hamis vallásosság volt, amely szemben állt Noé

istentiszteleti  formájával.  Egy másik választható utat

kínált Istenhez, a cselekedetek által.

 

 

      Babilon à hamis, lázadó, törvénytelen, istenellenes hatalom, ill. vallás

 

      Jeruzsálem à Sion hegy, igazság, hűség Istenhez, hiten alapszik

 

2.  Mit vitt magával Nabukodonozor Jeruzsálemből, amit aztán az "ô istenének házába" helyezett? Dán 1:2.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Ez egy keleti szokás, hogy a győzők a legyőzöttek isteneit is legyőzöttnek tekintik; s ezt bizonyítandó, a legyőzöttek szent dolgai közül sokmindent átvittek a győztesek templomaiba.

 

3. Kiket kellett fogolyként elhoznia Aspenáznak – Nabukodonozor parancsára? Dán 1:3.

 

Válasz: _________________________________________________

 

4. Mi jellemezte ezeket az ifjakat? Dán 1:4.

 

Válasz: _________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

5. Mennyi ideig nevelték őket, és milyen ételeket kellett volna enniük? Dán 1:5.

 

Válasz: _________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

6. Mit tettek a foglyok neveivel a babiloniak? Dán 1:6,7.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Megváltoztatták neveiket - ez felért egy durva agymosással, mivel Dániel idejében, a név magában hordozta viselőjének jellemét és személyiségét.  A héber ifjak neveinek jelentése Istenre irányító volt.  Ezeket cserélték fel pogány értelmű nevekre.

 

Név:   

Jelentés:        

Megváltoztatva: 

Jelentés:

Dániel

Isten az én bírám

Baltazár

"Bal" megvédte a király életét

Ananiás

Jehova irgalmas  

Sidrák          

Ismeretlen

Misáel 

Jehova segít     

Misák            

Ismeretlen

Azariás

Az, aki Istenhez tartozik

Abednegó        

Nabu isten szolgája

 

 

7. Mi okozta Dániel problémáját? Dán 1:8.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Dániel és társainak a következő okok miatt volt problémájuk az étkezéssel:

 

a) Egy jól nevelt zsidónak kerülni kellett a túlfűszerezett ételeket.

 

b) A húsok nem zsidó szokás szerint készültek.

 

c) Néhány hús „tisztátalan” lett volna egy zsidónak, s ezért elfogadhatatlan (Lásd 3Móz 11.)

 

d) A babiloniak számára az evés, ivás gyakran egy kultikus istentiszteleti forma volt, és ez bálványimádás lett volna a zsidók számára.

 

8. Mi volt Dániel javaslata? Dán 1:12.

 

Válasz: Az időszak ______________________________________

 

        Az ennivaló _____________________________________

 

        A folyadék ______________________________________

 

Dániel egy tíznapos próbát javasolt, amelynek végén megvizsgálhatják az eredményt.  Azt javasolta, hogy egyszerű, tápláló ételeket - vegetáriánus ételeket - vegyenek magukhoz, és csak vizet igyanak.

 

 

9. Mi lett a próba eredménye? Dán 1:15.

 

Válasz: _________________________________________________

 

10.  Milyen különleges képességet kapott Dániel Istentől? Dán 1:17.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Isten mindnyájukat megáldotta becsületességükért, hűségükért.  Az ifjú Dánielnek a prófétálás ajándékát adta, és képességet az álmok, látomások megértéséhez.

 

11. Mi volt a király előtti vizsga végeredménye? Dán 1:18-20.

 

Válasz: _________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

GONDOLKODJ EL!

Mint őszinte keresztény, miért nem döntesz úgy, mint Dániel; nem szennyezed be magadat, hanem mindig szemelőtt tartod, hogy Te Istenhez tartozol, hiszen áron vétettél meg. (1Kor 6:19,20.)

 

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK DÁNIEL KÖNYVE 1. FEJEZETÉHEZ

 

1.  Ha jobban belemélyedünk a Bibliába, sokkal többet találunk benne, mint első látásra. Láttuk azt, hogy a bevezetés, a történelmi háttér mellett, lelki hátteret is ad, nemcsak Dániellel kapcsolatban, hanem a jó és a rossz küzdelmének egészével, amint az a Szentírásban található. Dániel 1-ben Babilon harcát látjuk Jeruzsálem, Isten városa ellen, amint azt meghódítják és letarolják. Itt látjuk a Gonosz képét, élén Sátánnal, ahogy háborúzik

Istennel, az Ő népével és igazságával. Úgy tűnik, mintha most Sátán lenne a győztes.

 

 

2.  Fontos megértenünk Dániel fogságának első problémáját is.  Dánielnek és barátainak szembe kellett nézniük az étvágy kérdésével.  - "Mit fogok enni? - megehetem ezt?"

Mivel már eldöntötte, hogy mindenképpen ragaszkodik elveihez, sokkal könnyebben kirajzolódott a megoldás. Ha Dániel és barátai nem álltak volna ki amellett, amiről tudták, hogy helyes, a történet máshogy végződött volna.

 

 

3.  Az a kísértés, amivel a kígyó Évát bűnbe vitte, lényegében ma is ugyanaz.  Sőt, amikor Sátán Jézust megkísértette, legelső csábítása az volt, hogy "mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké." (Mt 4: 3.)

 

 

4.  Valaki azt mondta:  "Ha uralni tudjuk étvágyunkat, akkor minden mást is képesek leszünk uralni."

 

 

 

5. Néhány észrevétel:

 

a) Isten számára a teljes ember fontos. 1Thessz 5:23.

 

b) A keresztény teste Isten temploma, ezért Istent tiszteljük, ha törődünk testünkkel.

1Kor 6:19,20. tartalmazza a legfontosabb okokat, amiért egy keresztényeknek gondoskodnia kell testéről:

 

       i) Testünk a Szentlélek temploma;

      ii) Isten, a Szentlélek által, bennünk él;

     iii) Áron vétettünk meg - a Kálvária árán.

 

c) Érdekes megfigyelnünk, hogy mi volt Isten eredeti terve az emberiséggel:

 

     A.  Az ember eredeti feladata az volt, hogy

          - benépesítse a földet, (1Móz 1:28.)

          - uralkodjon a földön és művelje Édent (1Móz 1:28; 2:15.)

          - gondozzon minden élőlényt (1Móz 1:28.)

 

     B.  Az ember eredeti étrendje a következő volt:

          - gyümölcsök, gabonafélék és csonthéjasok (1Móz 1:29.)

          - a bűneset után ehhez jött a "mezőnek füve", vagy a zöldségfélék. (1Móz 3:18.)

 

 

d) A vízözön után, gyakorlati okokból, a tiszta hús is az étrend része lett, de Isten sohasem tervezte, hogy az ember "tisztátalan húst" egyen. (1Móz 9:1-3. 3Móz 11.) Emellett a húst különleges módon kellett elkészíteni.

 

 

e) Hozzá kell tennünk, hogy Jézus semmit sem mondott az étrendről. Evett húst (Mt 26:26; Lk 24:42,43.), és úgy tűnik elégedett volt korának étrendjével. Mindamellett a tudomány támogatja azt a tényt, hogy a vegetáriánus életmódnak nagy haszna van.

 

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy mi, mint modern Dánielek, akik a bűn rabságának országában élünk, emlékezzünk mindig arra, hogy testünk Isten temploma, és aszerint kell cselekednünk.

 

 

6.  Érdekes módon három csoport jelenik meg a Dániel könyvének első részében:

 

     A.  Dániel és három társa - Azok, akik őszintén követni akarják Istent, nem törődve a következményekkel.

 

     B.  A többi zsidó fogoly - Világosan látszik, hogy a többi zsidó is szembekerült azzal a nehézséggel, amivel Dániel és társai. De úgy tűnik, hogy megalkudtak a béke érdekében.

 

     C.  A babilóniaiak - Azok, akik elvetették Isten útját és igazságát.

 

* * *