02. Jézus első levele

2017.01.11 09:17

Jézus első levele.

Jelenések könyve 2:1-7.

Mielőtt ezt a szakaszt jobban megismernénk, szeretném elmondani, hogy a következő két fejezetben – Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében – Isten János apostolon keresztül hét akkor ismert gyülekezetnek küldött egy-egy üzenetet. Hét különböző városban levő keresztény gyülekezetnek. Elsősorban nekik szólt az üzenet. Azonban nem CSAK nekik, hanem egy-egy gyülekezet egy keresztény történelmi korszakot is ábrázolt, végül mind a hét gyülekezetnek szóló üzenet nekünk is szól.

Jézus – látomásban – így szólt Jánoshoz; Szeretnék üzenni gyülekezeteimnek. Írd meg, amit mondok. Az első levél az Efézusban élő gyülekezetnek szól. János szíve megdobbant. Jól ismerte ezt a közösséget. Ezt a gyülekezetet Pál apostol alapította. Hosszú ideig, több mint három évig prédikált itt az embereknek. Ez egy nagyváros volt. Abban a korban a világ ötödik legnagyobb városa. Egy pogány istennőnek, Dianának egy óriási templomot építettek itt. Ez is nehezítette a keresztény hit terjedését. Pál apostolnak segített Aquilla és Priscilla, egy keresztény házaspár. Később Timóteus, és ahogy már említettem, János apostol is dolgozott ebben a városban.

Vajon mit mondott Jézus ennek a gyülekezetnek?

Sok szép dolgot! Elismerte, hogy sokat fáradoztak, igyekeztek megőrizni a tanítás tisztaságát, nem engedték, hogy téves tanítások üssék fel fejüket. Ez volt jellemző az efézusi gyülekezetre is és az apostoli korra is, az első század keresztényeire.

Azonban Jézus meglátta a hibát is: kezdték elveszíteni kezdeti lelkesedésüket és az első szeretetet. A keresztények kezdetben nagyon szerették egymást, de idővel elhidegültek egymástól. Erről beszélt Jézus.

Nekünk is szól ez az üzenet. Az Úr azt szeretné, ha szeretetünk nem lanyhulna. Ha szüleinket, testvéreinket, barátainkat egyre jobban szeretnénk. Ezt akkor is szeretné, ha kiderül, hogy ezeknek az embereknek is van hibája, nem tökéletesek.

Te vajon tökéletes vagy? Jézus ennek ellenére szeret. Kérd meg Őt, hogy segítsen egyre jobban szeretni az embereket, mindazokat, akik körülötted vannak.