03. A kihívás

2015.03.18 15:15

3. FEJEZET

Dániel szeminárium

Dániel könyve 3. fejezet

 

                        A KIHÍVÁS

 

1. Mit épített Nabukodonozor Dura mezején? Dán 3:1.

 

_________________________________________________________

 

Nem derül ki világosan, hogy mikor játszódik ez az esemény, de az biztos, hogy szorosan összekapcsolódik a Dániel könyve 2. fejezetével, és az álom értelmezésével.

 

Nabukodonozornak megmondatott, hogy ô az aranyfej /Dán 2: 38./, és más királyság támad majd Babilon után. Valószínű, hogy a katonai sikerek, vagy Nabukodonozor büszkesége miatt, felállított egy nagy arany szobrot, ami azt jelképezte, hogy Nabukodonozor és Babilon örökké élni fog.  Egy birodalom sem lesz olyan erős, hogy meghódítsa. Nem kétséges, hogy ez az állókép az álombeli hatására készült.

 

2. Mekkora volt az állókép? Dán 3:1.

 

_________________________________________________________

 

Egy 30 m-es állóképet már 1 mérföld távolságból is jól lehet látni. Az eredeti arám nyelv szerint "magassága 60 sing, szélessége 6 sing". A zsidóknál a 6-os szám a rossz előjel és a gonosz száma, míg a babiloniak a 60-as számot főistenükkel, Anuval társították.

 

3.   Kiket hívott össze Nabukodonozor az állókép felavatására? Dán 3:2.

 

_________________________________________________________

 

Mivel Sidrák, Misák és Abednégó feladata a "babiloni tartomány gondviselése" volt /Dán 2:49./, ezért nekik is részt kellett venni az ünnepségen.  Valószínű, hogy Dánielnek azért nem kellett jelen lennie, mert ő a "király udvarában vala" /Dán 2: 49./

 

A gyülekezet nemzetközi lehetett, mivel a Nabukodonozor által legyőzött országok tisztviselőinek is jelen kellett lennie. Dán 3:4.

 

4.   Amikor megszólaltak a hangszerek, mit tettek a tisztviselők? Dán 3:5.

 

a) ______________________________________________________

 

b) ______________________________________________________

 

Hat hangszert sorol fel a Biblia, tehát ez az a szám, aminek hallatán a zsidó szívek rossz előérzettel telnek meg.

 

5.  Milyen büntetés várt arra, aki nem teljesítette a parancsot? Dán 3:6.

 

_________________________________________________________

 

Így Nabukodonozor, Babilon büszke királya, rendeletet készített, hogy szobrát imádják. Aki ezt nem teszi meg, meghal.  

 

6. Kik utasították vissza a szobor imádását? Dán 3:12.

 

_________________________________________________________

 

Csodálatra méltó ezeknek az embereknek a bátorsága, akik merészen állva maradtak, amíg mellettük mindenki földig hajolt. Eltűnődik az ember, hogy miért nem hajoltak le, mondjuk azért, hogy megigazítsák szandáljuk csatját.   Mindez azt jelenti, hogy az a szó, hogy "kompromisszum", ismeretlen volt számukra.

 

7.  Hogy mutatja be Nabukodonozor igazi jellemét a Dán 3:15. utolsó része?

 

_________________________________________________________

 

Nabukodonozort dacos, büszke, gőgös és kegyetlen emberként látjuk.  „...  És kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből." A három héber fogoly megsértette büszkeségét.  Elrontották az egész ünnepséget azzal, hogy hűségesek maradtak Istenükhöz.

 

8.  Hogyan mutatja be a Dán 3:17,18. a fiatalemberek bátorságát és hitét?

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

Tisztán látszik, hogy ezek a férfiak teljesen határozottak voltak - semmiképpen nem imádták az állóképet, amit Nabukodonozor állíttatott.

 

9.  Mi volt a férfiak bizonyságtevésének következménye? Dán 3:20-23.

 

_________________________________________________________

 

Elképzelhetjük a király nagyfokú elégedettségét látva, hogy a három hébert bevetik a tűzbe. Nem kétséges, hogy Nabukodonozor azt gondolta, hogy a ceremónia az eredeti terv szerint folytatódhat tovább.

 

10.  Milyen hihetetlen dolog történt, ami Nabukodonozort meghökkentette? Dán 3:24-25.

 

_________________________________________________________

 

A négy tény, ami meghökkentette a királyt:

 

      a) Az embereket nem égette meg a tűz – teljesen épek, elevenek voltak.

 

      b) Köteleiktől megszabadulva sétálgattak a tűzben.

 

      c) Egy negyedik személy is volt köztük, akinek a megjelenése természetfeletti volt.

 

      d) Meg sem próbálták elhagyni a kemencét, inkább a tűzben kószáltak, és hálásak voltak Istenüknek, aki megmentette őket.

 

Nem tudjuk biztosan, hogy ez a negyedik lény, aki lejött, hogy megmentse övéit, maga Isten volt vagy egy angyal.

Természetesen időnként angyalok sietnek az emberek segítségére (Zsolt   91:11.), ahogy maga Dániel is tapasztalhatta később.

 

Bárki is volt az a lény a tűzben, el tudjuk képzelni Sidrák, Misák és Abednégó megdöbbenését, amikor teljesen sértetlennek látták magukat ugyanúgy, mint kísérőjüket.  A mi Istenünk igazán Nagy Isten, aki szeret bennünket és törődik mindannyiunkkal.

 

11. Mit parancsolt ekkor Nabukodonozor? Dán 3:26.

 

_________________________________________________________

 

Meg kell figyelnünk Nabukodonozor viselkedésének teljes pálfordulását.   A 15. versben még arcátlanul kérdi: "kicsoda az  az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből?” A 26.  versben  már  a  három  héber ifjút a "felséges Isten szolgáinak" szólítja.

 

12. Hogyan viszonyul Nabukodonozor a zsidók Istenéhez? Dán 3:28,29.

 

_________________________________________________________

 

Érdekes megfigyelni Nabukodonozor gondolkozásának változását Istennel kapcsolatban.   Miután Dániel elmagyarázta az álmot /ahogy a 2. fejezetben találjuk/, a király kijelentette:  "Bizonnyal a ti Istenetek... az istenek Istene.” (Dán 2:47.) Ebben a részben Nabukodonozor imádja Istent, és rendeletet ad ki a zsidók Istenére vonatkozólag.

 

13. Nabukodonozor helyett ki kapott tiszteletet Dura mezején? Dán 3:30.

 

_________________________________________________________

 

 

EGY KIHÍVÁS

 

A mai világban gyakran kísért bennünket, hogy embereket és dolgokat ”imádjunk” Isten helyett. Nagyon oda kell figyelnünk a kompromisszumokra, és arra, hogy mi kerül az első helyre életünkben. Jézus azt mondta: " ...keressétek először Istennek országát, és az ô igazságát, és ezek mind megadatnak néktek." Mt 6:33.

 

ISTENNEK ELSŐNEK ÉS LEGFONTOSABBNAK KELL LENNIE ÉLETÜNKBEN.

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK a DÁNIEL KÖNYVE 3. FEJEZETÉHEZ

 

1.  A Dániel könyvének témája világosan látható ebben a fejezetben.  Úgy tűnik, mintha a gőgös és lázadó király, aki fittyet hány az álomra, legyőzi Isten népét. Végül Nabukodonozor dicsérte Istent, és előléptette Sidrákot, Misákot és Abednégót.

 

Vagyis ISTEN IRÁNYÍT ÉS AZ Ő ÚTJA GYŐZELEM!

 

2.  Miről olvashatunk ebben a történetben?

 

    a) Vallási és állami hatalmak szövetsége;

 

    b) Isten népe (a kisebbség) csatasorba áll Nabukodonozor büszkesége és hatalma ellen.

 

    c) Rendelet egy emberalkotta szobor imádatáról.

 

    d) Halálos fenyegetés azok számára, akik nem hódolnak be.

 

    e) Istennek és jellemének végső igazolása.

 

A későbbi látomások, különösen a Jel 13, megmagyarázza és ismétli ezt a témát. Néhányan azt vallják, hogy Dániel 3. fejezete kicsiben eljátssza, hogy mi történik majd a végidőkben.

 

A Jelenések 13. fejezetében a végidőről szóló témák azonosak:

 

    a) A vallási és állami hatalmak szövetsége. (Lásd Jel 13:11,12. ahol két hatalom egyesül, hogy rávegye a világot az előző fenevad imádatára.);

 

    b) Isten népe szembenáll Babilon hatalmával. (Lásd Jel 12:17; 17:1-5; 18:1-4.);

 

    c) Rendelet egy emberalkotta kép imádatáról. (Jel 13:11,12.);

 

    d) Halálos fenyegetés azok számára, akik nem alkalmazkodnak. (Jel 13:15.);

 

    e) Istennek és jellemének végső igazolása. (Jel 14:1.)

 

3. Isten számára nagyon fontos az imádat kérdése. Az első összeütközés az emberek között is ebből fakadt. 1Móz 4. leírja, hogy Kaint és Ábelt megosztotta az imádat formája.  A következménye az lett, hogy egyikük meghalt.  Az emberek közötti utolsó összeütközés is az imádat témája körül zajlik. A Dániel könyve 3. fejezete is éppen ezt hangsúlyozza:

 

 

1Móz 4.

 

              ÁBEL                                                              KAIN

 

       áldozatot mutatott be,                                      gyümölccsel áldozott

       Isten rendelése szerint                                    saját gondolatai szerint

 

       hit által igaz                                                 cselekedetei által igaz

 

       hűséges                                                       lázadó

 

 

Dán 3.

 

           A héber ifjak                                                        A többiek

 

       megtagadják az ember                                     meghajolnak és imádják

       alkotta tárgyak                                                         azokat

       imádatát

 

       hűségesek                                                               lázadók

 

 

Jel 13.

 

        Isten végidőbeli népe                                      A többiek

 

       Istent imádják                                                          A gonosz hatalmat

                                                                                  dicsőítik (emberalkotta

                                                                                  művet)

 

       hűségesek                                                               lázadók

 

 

4.  Felvetődhet valakiben, hogy mi volt a többi zsidóval, akik szintén a tömegben voltak. Nabukodonozor sokkal több zsidót ejtett foglyul, mint Dániel és társai. Vajon ők mit tettek, mikor megszólaltak a hangszerek.  Hogyan érezték magukat, mikor a másik hármat bedobták a tűzbe?

 

5.  E fejezet témája a 6. fejezetben is felvetődik, bár egy kicsit más megvilágításból. A Szentlélek azt akarja, hogy megismerjük és megértsük e fejezet tanításait.