03. A vizsga

2017.01.16 09:40

A vizsga

Valószínű, hogy minden ember izgul a vizsga előtt. Életünk velejárója lett. Felelni kell, dolgozatot írni már az általános iskolában is és ez folytatódik szinte az egész életen át. Nem tudni, hogy Dánieléket mennyire sújtotta a vizsgával járó stressz. Az bizonyos, hogy három év tanulás után vizsgázniuk kellett. Nem egy vizsgabizottság, hanem maga a király előtt adtak számot a tanultakról. Képzeld el. A király ül a trónján. Körülötte a nép előkelői, a főiskola tanárai, képzett politikusok, értelmiségiek. Előttük a diákok. A király kérdez, a tanulóknak válaszolniuk kellett. Némelyik hebeg, a másik rossz választ ad, a másik bevallja, hogy nem tudja a helyes választ. Olyan is akad, aki helyesen vagy félig-meddig helyesen válaszol, tudja a megoldást. Azonban Dániel és társai minden kérdésre világosan és értelmesen felelnek.

A Biblia beszámolója szerint „tízszer okosabbnak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak” (Dániel 1:20/b)

Mi volt az oka annak, hogy Dániel és társai ennyivel jobban szerepeltek a vizsgán? Talán a vegetáriánus életmód? Biztos, hogy ez is segített, de az igaz válasz a Bibliában így hangzik: „És adott az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt…”

A menny Istenétől származik minden jó, minden bölcsesség, igaz tudomány és Ő adhat annak, aki vágyik arra.