04 A király megőrül

2015.03.18 15:16

Dániel szeminárium

Dániel 4. fejezet

 

4. FEJEZET

 

A király megőrül

 

 

1. Ki írta ezt a fejezetet? Dán 3:31-32.

 

_________________________________________________________

 

  1. Hogyan viszonyult a király Istenhez? Dán 3:31-33.

_________________________________________________________

 

 

Ez csodálatos! Nabukodonozor, az akkor ismert világ legnagyobb nemzetének – egy pogány nemzetnek az uralkodója –, dicsőíti a menny Istenét! Miért teszi ezt?   A 4. fejezet elmondja a történetet.

 

Amióta Nabukodonozor kapcsolatba került a zsidókkal és Istenükkel, nehéz időket élt át:

 

a) A négy héber ifjú tízszeresen fölülmúlta társait az első fejezetben leírt vizsgán - mindehhez a zöldségfélékből álló étrend és a vízivás is hozzájárult.

 

b) Egyedül Dániel tudja megmagyarázni Nabukodonozor 2. fejezetben leírt álmát - Nabukodonozor megtudja, hogy ô és királysága nem tart örökké. A kő királyság az egyetlen, amelyik örökre megmarad.

 

c) Álma ellenére Nabukodonozor megépíti aranyszobrát, és a zsidók Istene fölé helyezi.

 

Nabukodonozor olyan valami ellen hadakozik, amit nem egészen képes megérteni.  Akárhogyis, Isten szereti Nabukodonozort, és lassacskán felfedi magát a királynak – de vajon a király észreveszi-e ezt?

 

Lehetséges, hogy Istennek meg kell engednie valami drámai eseményt, ami által Nabukodonozor szeme megnyílik?

 

3.  Kit hívott segítségül végül is Nabukodonozor a 4. fejezetben leírt álma megfejtéséhez? Dán 4:5.

 

_________________________________________________________

 

AZ ÁLOM

 

4. Mi volt Nabukodonozor álma? Dán 4:6-14.

 

a) Nabukodonozor látott egy hatalmas ___________________  Dán 4:7-8.

 

b) A fa védte és táplálta _______________________________    Dán 4:9.

 

c) A mennyei hírnök azt parancsolta, hogy:

 

   I) Dán 4:11 __________________________________________

 

  II) Dán 4:12 __________________________________________

 

 III) Dán 4:12 __________________________________________

 

  IV) Dán 4:13 __________________________________________

 

DÁNIEL MAGYARÁZATA

 

5. Kit jelképez a fa? Dán 4:19.

 

_________________________________________________________

 

6. Mi volt az álom üzenete Nabukodonozor számára? Dán 4:21,22.

 

_________________________________________________________

 

7. Mi a jelentése a gyökerek törzsének? Dán 4:23.

 

_________________________________________________________

 

Ebben a csodálatos fejezetben, a menny hatalmas Istene lehajol, hogy a pogány királynak egy szerető figyelmeztetést adjon. Nabukodonozor már régen felismerhette volna Isten hatalmát, munkáját és szeretetét, de még nem adta át magát teljesen. Így Isten figyelmeztette, hogy mi történhet vele, ha nem fogadja el Őt.

 

8. Mit tanácsolt Dániel a királynak? Dán 4:24.

 

_________________________________________________________

 

A KIMENETEL

 

9.    Min gondolkodott a király, amint palotájában sétálgatott? Dán 4:25-27.

 

_________________________________________________________

 

10.  Amikor a szózat elhangzott az égből, mi történt Nabukodonozorral? Dán 4:28-30.

 

_________________________________________________________

 

Nabukodonozor valószínűleg lycanthropyába (farkas-ember szindróma), vagy beanthropyába (ökör-ember szindróma) esett.  Ez az állapot évszázadokkal ezelőtt meglehetősen ismert volt, és azoknál az embereknél alakult ki, akik állatok között éltek, és úgy is viselkedtek, mint azok.

 

Nincs megírva, hogy hova börtönözték be a királyt, de sejthetjük, hogy ezt az egész ügyet nagy titokban tarthatták - habár egy nemrég felfedezett emléktábla valamennyire utal Nabukodonozor betegségére.

 

11.   A hét éves periódus után, hogyan változott meg Nabukodonozor viselkedése? Dán 4:31-34.

 

_________________________________________________________

 

A hatalmas király meghajolt azelőtt, aki még nála is hatalmasabb volt: a Világegyetem Ura előtt. "Most azért én, Nabukodonozor dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ô utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja." (Dán 4:34.) Nabukodonozor ezt saját tapasztalatból mondhatta!

 

 

 

EGY KIHÍVÁS

 

Láthatod, hogy Isten nem azt akarja, hogy elkárhozz, hanem hogy örök életed legyen. Valójában üdvösséged teljesen készen van, csak igényeld és fogadd el. Miért ne hoznád meg az egyszerű döntést, hogy még ma igényeled Jézus üdvözítő ajándékát és követed Őt!

 

MEGJEGYZÉSEK DÁNIEL KÖNYVE 4. FEJEZETÉHEZ

 

1.) Ez a fejezet mind a jó, mind a rossz hírt tartalmazza. A rossz hír az, hogy mindannyian Nabukodonozorok vagyunk, büszkék, énközpontúak, dacosak. Elferdültek, elhajlottak, bűnnel teljesek vagyunk. Cselekedeteink meg természetünk szerint is bűnösök.

 

 

   * "Csalárdabb a szív mindennél és gonosz az...” Jer 17:19.

 

   * "... Nincsen csak egy igaz is;... Mindnyájan elhajlottak" Róm 3:10,12.

 

   * "Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Róm 3:23.

 

2.   Még a’jó’ cselekedeteink is elfogadhatatlanok elferdült természetünk miatt.

 

   * "... és mint megfertőztetett ruha, minden mi igazságunk" Ésa 64:5.

 

3.  Jakab szerint akkor is bajban vagyunk, amikor nem tesszük azt, amiről tudjuk, hogy tennünk kellene.

 

   * "Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak." Jak 4:17.

 

4. A Példabeszédek könyve 7:20 így összegzi ezt számunkra:

 

   * "Mert nincs egy igaz ember is a földön, aki jót cselekednék, és nem vétkeznék."

 

5. A bűn megfertőzött és befolyása alatt tart bennünket, és nincs mód arra, hogy saját jó cselekedeteink által megigazuljunk.

 

   * "Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg őelőtte." Róm 3:20.

 

6. A rossz hír tehát az, hogy mindannyian Nabukodonozorok vagyunk.  Lehetetlen saját cselekedeteink által Isten jóindulatát kiérdemelni.

 

MOST PEDIG A JÓ HÍREK:

 

1.) Ahogyan Isten megmutatta magát Nabukodonozornak, ugyanúgy megmutatja magát nekünk is. Isten annyira szeret és törődik velünk, hogy megfizette a bűneink büntetését, és felajánlotta az örök életet minden embernek a földön.

   * "Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre." Jn 5:24.

 

2.) Ahhoz, hogy hasznunkra váljon ez a rendkívüli tett, szükséges meghallanunk azt és hinnünk benne, ez magába foglalja, hogy igényeljük és elfogadjuk azt.

 

3.) Amikor megteszem a hit első lépését, a következő dolgokat teszi velem Isten:

 

   a) A múltam eltöröltetik. Mik 7:19; Róm 3:21-24.

 

   b) Jézus befedez az ô igazságával. Ésa 61:10.

 

   c) A Szentlélek átveszi az irányítást életemben. Jn 14:16,17.

 

   d) Újjászülettem. Jn 3:5-8.

 

   e) Abban a pillanatban megkapom az örök életet. Jn 5:24.

 

   f) Nem vagyok kárhoztatás alatt. Róm 8:1.

 

   g) Isten gyermeke vagyok. 1Jn 3:1.

 

4.) Emlékezz arra, hogy azért akarom követni Istent, mert MEG VAGYOK MENTVE, nem pedig azért, mert így lehetek megmentve.  A kereszténység egyedülálló minden más vallás között, amelyek azt mondják, hogy "tedd jóvá magad". A kereszténység azt mondja, hogy”Jézus áldozata által üdvözülhetsz".   Fogadd el ezt, és teljes lesz az üdvösséged, és mindent megkapsz, ami szükséges ahhoz, hogy a mennybe juss.

 

5.) Nem zárhatjuk be ezt a részt anélkül, hogy ne állapítanánk meg, hogy Dániel témája újra ismétlődik. "...  az Ő akarata szerint cselekszik... nincs aki az Ő kezét megfoghatná ..." Dán 4:32. Isten a teljes és végső irányító, és az Ő utai végül teljesednek.

 

6.) Ez a fejezet úgy mutatja be Istent, mint aki mélyen és végtelenül szeret. Még azokat is, akik önzőek, büszkék, arrogánsak, mint Nabukodonozor volt, szereti és meg akarja menteni őket. Bár az Ő kegyelméből és türelméből megengedi a szerencsétlenséget, hogy felismerjük az Ő szeretetét és nagyságát.  Minden bizonnyal Nabukodonozor is végül válaszolt erre, és az igaz Isten alázatos követője lett.