05. Aki a megoldást hozza

2017.01.16 09:41

Aki a megoldást hozza

Valaki zörgetett Dániel ajtaján. Áriók volt, aki a bölcseket gyűjtötte össze a király parancsára. Amikor Dániel megtudta, hogy miért jött a testőrparancsnok, kérte, hogy hadd menjen a királyhoz. Engedélyt kapott, így Dániel a király elé lépett.

-          Nabukonodozor! Kérlek, adj időt, hogy az álmodat, és annak értelmét megjelenthessük neked – mondta. Az engedélyt megkapta.

Miután hazaért, összehívta barátait, és nagyon komolyan kérték Istent imában, hogy jelentse meg nekik, mit álmodott a király, és hogy mi annak az értelme.

Isten válaszolt imájukra. Dániel előtt éjszakai látásban feltárta a titkot, kinyilatkoztatta szándékát. Amikor felébredt, első dolga az volt, hogy barátaival együtt hálát adjon Istennek, aki meghallgatta kérésüket, és kinyilatkoztatta akaratát.

Ezután Dániel jelentkezett Árióknál, aki a király elé vezette. A király csodálkozva kérdezte: Valóban tudod az álmot? És tényleg meg tudod mondani azt is, hogy mit jelent?

-          Ó, Nabukonodozor! Nekem nincs semmilyen rendkívüli képességem – válaszolt Dániel – de van Isten az égben, aki ismeri a titkokat, ő tudja és ismeri a jövőt. Ő az, aki álomban üzent a királynak.

Ebben a szakaszban két tanulságra hívja fel figyelmünket a Biblia. Az egyik a hála. Amikor bajban vagyunk, akkor Istenhez fordulunk, de amikor megszűnik a baj, elfelejtünk hálát mondani. És ez helytelen.

A másik, hogy a dicsőség Istené. Semmink sincs, amit ne Istentől kaptunk volna.