05 Az első testvérpár

2017.01.01 05:44

Az első testvérpár

Ádám és Éva kívül került Édenen. Próbálták emlékeik alapján a lehető legszebben kialakítani új otthonukat. Még bennük volt Éden gyönyörű képe. Fákat ültettek, gondozták a virágokat, az állatokat, szóval kialakították életüket. Hamarosan Isten egy kisfiúval áldotta meg őket. Ó, de nagyon boldogok voltak. Nem győztek gyönyörködni benne, csodálták az új kis élet létrejöttét. Hamarosan megszületett a kistestvére is. A nagyobbik fiút Kainnak, a kisebbiket Ábelnak nevezték el. Nagyon különböző volt a két kisfiú. Ábel nagyon szerette az állatokat, különösen a kisbárányokat. Terelgette, őrizte azokat, gondoskodott róluk, ha bogáncs ment a bundájukba, gondosan kitisztította. Neveket adott kis állatainak, és minden szempontból nagyon kedves fiú volt. Kain, az idősebbik inkább a földet művelte. Virágokat ültetett, meg mindenféle ehető növényt, ő inkább a gyümölcsfákat gondozta. Sajnos ő elég hirtelen haragú volt, ha valami nem tetszett neki, azt azonnal kimondta vagy megtorolta.

Egy alkalommal Kain elhatározta, hogy áldozatot mutat be Istennek. Összegyűjtött egy halom szép zöldségfélét meg gyümölcsöt és az áldozati oltárra tette. Ábel is készített áldozatot. Kedvenc báránykái közül kiválasztott egy egyéves egészséges kis kost, és azt tette az áldozati oltárra. Isten az ő áldozatát elfogadta, Kainét meg nem. Vajon mi lehetett ennek az oka?

Emlékszel még arra az estére, amikor Jézus lejött Ádámhoz és Évához az Édenkertbe, de ők elbújtak, mert meztelenek voltak? Akkor ott Isten fogott egy aranyos kis bárányt, amit addig szerettek, dédelgettek, azt levágta, és abból készített ruhát nekik. Jézus elmondta, hogy a bárány kiontott vére arra utal, hogy valakinek meg kell halnia a bűn miatt. Azt is elmondta az első emberpárnak, hogyha áldozatot akarnak bemutatni Istennek, az egy ép, hím, egyesztendős bárány legyen.

Biztosan elmondták Isten parancsát a szülők Kainnak és Ábelnak. Ábel engedelmeskedett, de Kain úgy gondolta, Istennek a zöldségek és gyümölcsök is jók lesznek. Pedig ha kért volna a testvérétől egy bárányt, biztosan szívesen adott volna neki.

Így aztán Kain haragra gerjedt és megölte testvérét Ábelt, mivel Isten az öccse áldozatát elfogadta, az övét meg nem.

Látod, ilyen a bűn. Ádám és Éva miután engedetlenek lettek elbújtak, féltek Istentől, aztán egymásra mutogattak, hogy nem én, hanem a másik az oka, hogy bűnt követtünk el. Nem sokkal később aztán megint találkozunk az engedetlenséggel, Kain nem engedelmeskedett Isten parancsának, aztán dühös lett és végül gyilkos. Sátán azt mondta Évának, hogyha szakítasz a fáról, megtudod mi a jó, és mi a rossz. Hát most aztán megtudták! Milyen szomorúan gondolhattak vissza mindketten elkövetett bűnükre, hogy ilyen nagy bajba sodorták az egész teremtett világot!