06 Az oroszlánok verme

2015.03.18 15:17

Dániel szeminárium

Dániel könyve 6. fejezet

 

AZ OROSZLÁNOK VERME

 

1.) Milyen kitüntetésben volt része Dánielnek? Dán 6:1-3.

 

_________________________________________________________

 

Gondold el, Dárius egy babiloni hivatalnokot helyezett magas pozícióba. Ráadásul ez a hivatalnok eredetileg zsidó fogoly volt. - Hasonló dolog elképzelhetetlen lenne a mai világban.  Dárius látta, mennyire ragaszkodott Dániel az igazsághoz, becsületes és tökéletesen őszinte volt. Valóban olyan benyomást gyakorolt a királyra, hogy az egész ország fölé helyezte őt. Érthető, hogy a perzsa hivatalnokok nem voltak túl boldogok emiatt.

 

2.)  A perzsa főemberek mindenképpen hibát akartak találni Dánielben, végül mihez folyamodtak? Dán 6:5.

 

_________________________________________________________

 

3.)   Milyen ötletük volt a hivatalnokoknak, amivel Dáriust teljesen megtévesztették? Dán 6:6-9.

 

_________________________________________________________

 

Nyilvánvaló, hogy a királynak tetszett ez a látszólag hízelgő ötlet.  Annyira hatott rá, hogy elfelejtette, hogyha egyszer valamit törvénybe iktattak, azt nem lehet megváltoztatni.

 

4.)  Mit tett Dániel, amivel gyakorlatilag aláírta a halálos ítéletét? Dán 6:10.

 

_________________________________________________________

 

Megtehette volna, hogy 30 napig valahol másutt imádkozik, de nem változtatott szokásain.  Továbbra is – ”amiként azelőtt cselekedett” – naponta háromszor imádkozott emeleti szobájában, ahol az ablakok éppen Jeruzsálem felé néztek.

 

Dániel imádkozási szokása zsidó neveltetéséből származott. A korai keresztények is valószínű, hogy így imádkoztak.

 

5.)  Hogyan reagált a király, amikor ráébredt, hogy Dániel áthágta a frissen született törvényt? Dán 6:14.

 

_________________________________________________________

 

Miután a főemberek látták, hogy Dániel Istenéhez imádkozik, testületileg a királyhoz vonultak, és megerősíttették vele az új törvényt, aztán bevádolták, hogy minimum háromszor megszegte azt. Nyilvánvaló, hogy Dárius nagy tisztelettel viseltetett Dániel iránt, hiszen a Biblia is állítja, hogy mindent megtett, hogy ”Dánielt megszabadítsa, és napnyugatig törekedik őt megmenteni." (Dán 6:14.)

 

6.)  A hivatalnokok figyelmeztették a királyt a törvény változtathatatlan voltára, így Dárius kiadta a halálos ítéletet.   Mit mondott Dánielnek, mikor elévezették? Dán 6:16.

 

_________________________________________________________

 

Dániel csodálatos tanúbizonyság volt e pogány király számára, hogy ki tudta mondani ezeket a szavakat.  Egy 84 év körüli öregember, aki 67 éve idegen földön élt, még mindig bátor és őszinte szívvel szolgálta Istenét.  A Biblia szerint azon az éjszakán a király nem tudott aludni, annyira aggódott öreg barátjáért.

 

7.) Mit tett és mondott a király kora reggel? Dán 6:19-20.

 

_________________________________________________________

 

Figyeld meg Isten nagyszerű emberének a válaszát! "Az én Istenem elbocsátá az ô angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam őelőtte." (Dán 6.22.) Az ember, aki egy igaz, Isten szerinti életet él, bizonyság mindenkinek - pogányoknak, királyoknak, istenteleneknek egyaránt. Valakire pozitívan hat ez a bizonyság, mint Dáriusra; másokra negatívan, ahogy a hivatalnokokra is, akik el akarták tenni Dánielt az útjukból.

 

8.)  Mi történt az emberekkel, akik Dánielt bevádolták? Dán 6:24.

 

_________________________________________________________

 

9.)  Hogyan hangsúlyozza ez a fejezet, hogy Isten kezében van minden? Dán 6:26-28.

 

_________________________________________________________

 

Mint az előző fejezetekben, Isten most is akkor lép be, mikor már úgy tűnik, hogy minden elveszett. A kocka fordul, és azok, akik Istent félik, felemeltetnek, és Isten neve felmagasztaltatik.

 

 

 

EGY KIHÍVÁS

 

Ahhoz, hogy mi is bizonyságot tehessünk, mint Dániel, meg kell tanulnunk úgy imádkozni, ahogy ő imádkozott. A kihívás az, hogy olyan erős kapcsolat épüljön ki köztünk és Jézus között, ami arra késztet minket, hogy bátran tanúskodjunk Róla, minden körülmények között.

 

 

A 6. fejezet párhuzamai

 

1.   A 6. és a 3. fejezet témája hasonló.  Mindkettő az istentiszteletről szól, és arról, hogy akik Istent követik, még a halálból is megszabadulnak.

 

2. De van néhány különbség:

 

    a) A 3. fejezet egy pozitív parancsot tartalmaz. Amint a zene megszólalt, az összegyűlt hivatalnokoknak térdre kellett esni, és imádni az állóképet. Ehhez képest a 6. fejezet egy negatív parancsot mutat be; senki sem imádhat semmiféle Istent, csak a királyt.

 

    b) Amikor Nabukodonozor a 3. fejezetben felállíttatta az állóképet, nem is gondolta, hogy ezzel felhívja a figyelmet a zsidókra. Ez egy általános nyilatkozat volt, amely az egész gyűlést érintette. A 6. fejezetben lévő törvény csak Dániel számára volt csapda.

 

Emlékezzünk, hogy a Dániel könyve történetei megmagyarázzák a látomásokat. Dániel könyvének látomásai egy olyan hatalmat mutatnak be, amely a szentek ellen hadakozik (Dán 7:21,25.) Emlékezzünk, hogy a Jel 13. fejezete olyan hatalmat mutat be, amely törvényeket készít, hogy a világ a gonoszt imádja. (Jel 13:12,15.).

Kétfajta törvény születik; egy általános határozat, amely mindenkire érvényes, a másik kifejezetten azoknak, akik az igaz Istent akarják követni. (Jel 14:7.)

 

3.  Bármire gondolunk is a 6.  fejezet tanulmányozása közben, az biztos, hogy Dániel -  vádlói szemében hibátlan, tökéletes ember.  Istentisztelete miatt szembe kell néznie a halálos fenyegetéssel. Mint a 3. fejezetben, úgy itt is nagy hatása van az imának. A Jelenések könyve 13. fejezetében arról olvashatunk, hogy a Dániel 3. és 6. fejezetének eseményei meg fognak ismétlődni.

 

4. Összegezve:

 

  1. Dániel, Isten népének egy típusát mutatja be.

 

  1. Egy vallási - politikai szövetség látható a háttérben.

 

    c) Ártatlannak találtatott Isten és az emberek szemében.

 

    d) Dániel szembekerül egy törvénnyel, amely az istentiszteleti szabadságát veszélyezteti, melynek áthágása halálbüntetéssel jár.

 

    e) A törvény kifejezetten Dániel ellen szól (Lásd Dániel Isten népének szimbóluma)

 

    f) Dániel nem áll félre, tovább folytatja, azt, amit eddig is tett.

 

    g) Dániel megszabadul és győzedelmeskedik. A kocka megfordul, és ellenségei semmisülnek meg.