07. Az arany szobor

2017.01.16 09:42

Az aranyszobor

Vannak emberek, akik elfogadják Isten tervét, mások lázadnak ellene. Nabukonodozor látszólag elfogadta, de tanácsosai támogatásával lázadni kezdett. Lázadása egy iszonyú nagy aranyszobor építésében nyilvánult meg. A szobor méretei elképesztőek voltak. Majdnem 30 méter magas és 3 méter széles volt. A nagy téren állította fel, majd elrendelte, hogy a szobor ünnepélyes felavatásán jelenjenek meg alattvalói. Amikor megszólal a zenekar, akkor minden ember hajoljon meg a szobor előtt.

Ez kétszeres lázadás volt Isten ellen.

Az álombeli szobornak csak a feje volt aranyból, ezzel szemben ez az egész szobor aranyból készült. Ennek az volt az üzenete, hogy nem engedi ki a hatalmat kezéből. Örök birodalmat akar.

A lázadás másik formája, hogy embereket kényszerít bálványimádásra. Egyedül csak Istent illeti meg imádat. Sem angyal, sem ember nem imádható. Még kevésbé egy élettelen tárgy, ami nem lát, nem érez, amit emberek készítettek.

Külön bűn az, hogyha valaki másokat kényszerít olyasmire, amit annak lelkiismerete nem enged meg.

Amikor kihirdették a szobor avatásának helyét, idejét és körülményeit, Dániel barátai is érintve lettek. Nekik is meg kellett jelenniük az avatáson. Vajon mit tesznek?

Hatalmas tömeg tolong Dura mezején. A tér közepén ott áll az irdatlan szobor. Mérete és csillogása lenyűgöző. A zenekar játszani kezd. A tömeg térdre ereszkedik. Minden ember mélyen meghajol a szobor előtt. Csak három személy áll. Sidrák, Misák és Abednégó. A besúgók rohannak a királyhoz.

Uram! Ugye, azt parancsoltad, hogy mindenki meghajoljon a szobor előtt? A júdeai foglyok közül Sidrák, Misák és Abednégó nem hajolt meg!

A király éktelenül dühös lett. Még hogy ellenszegültek parancsomnak? Hozzátok ide őket, a színem elé!

Igenis, Királyunk, azonnal!

Nabukonodozor emberei rohantak a három héber fiatalért. Vajon, mi lesz a sorsuk? A folytatásban olvashatjátok, hallhatjátok.

Mit tanít nekünk ez a történet?

-          Mi is fellázadhatunk Isten terve ellen, ahogy a király tette.

-          Ugyanakkor azok közé is tartozhatunk, akik semmilyen körülmények között sem hódolnak a bálványoknak.

Rajtunk áll, melyik utat választjuk. Középső út nincs!