11. A négy furcsa ló

2017.01.12 10:08

A négy lovas

Jelenések 6:1-8.

Jézus elkezdte feltörni a tekercs pecsétjeit. Nem egyszerre az összeset, hanem egyenként. Igaziból egy-egy pecsét egy jelenetet ábrázolt. János lélegzetvisszafojtva figyelt. A képekben bemutatta Isten a jövőt.

Az első pecsét feltörésekor egy fehér lovon ülő lovast látott, fején koronával, kezében íjjal. Mi lehet ez? Ez a jelenet az apostolok korát szimbolizálta, amikor gyorsan és eredményesen terjedt az evangélium. A korona a győzelem, az íj a gyorsaság, a fehér ló meg a tisztaság szimbóluma. Ez valóban jellemző volt az első évszázad keresztényeire! A második pecsét feltörésekor egy tűzvörös lovon lovagoló személyt látott, kezében egy nagy kard volt. Ez a kép azt a szomorú kort mutatta be, amikor a római császárok üldözték a keresztényeket. Jézus követőinek nehéz próbákon kellett átmenniük. A vörös szín és a kard az üldözés szimbólumai. A harmadik ló fekete volt, és lovasának mérleg volt a kezében. Ez jelképesen azt a kort mutatja be, amikor a kereszténység kezdett elvegyülni a körülötte levő pogánysággal. Fekete a halál színe. A félig megtért vagy majdnem halott keresztények mérlegelni kezdtek, és közülük sokan kiegyeztek a pogánysággal. A jelkép nagyon pontosan mutatja be ezt a korszakot!

Jött egy negyedik lovas is a pecsét felnyitásakor. Hulla színű volt és halált hozott az emberekre. Ezzel azt a szomorú állapotot mutatta be, amikor a keresztények többsége nem Isten tanítása szerint élt. Lelkileg halottak voltak Isten szemében.

A pecsétek üzenete párhuzamos a hét levél üzenetével, ha még emlékszel a levelek tartalmára. A fehér ló ugyanazt a kort mutatja be, mint az Efézusnak írt levél. A Szmirnai levél hasonló tartalmú a vörös ló jelképével. A fekete ló a Pergamomi levéllel mutat rokonságot. A negyedik ló üzenete pedig a Thiatirai levéllel párhuzamos.

Isten látta, hogyan következnek egymás után a különböző korok. Ezt be is mutatta Jánosnak, aki leírta számunkra.

Jézus tudja, hogy mi lesz holnap. A mi éltünk útját is előre ismeri.