11 Isten utolsó szabadítása

2015.03.18 15:22

Dániel szeminárium

11.  fejezete

Dániel 11. fejezete

 

ISTEN UTOLSÓ SZABADÍTÁSA

 

Az utolsó három fejezet tartalmazza Dániel könyvének utolsó látomását. A látomás egy gyolcsba öltözött férfi képével indul, és a Dánielnek tett ígérettel zárul, hogy Dániel meghal és feltámad majd, hogy megkapja az előírt örökséget.

 

A 11. és 12. fejezet tanulmányozásakor meg kell jegyeznünk néhány dolgot:

 

a) A korábbi látomások szimbólumai nem ismétlődnek. A nyelvezet szószerinti bár rejtélyes, majdnem kódszerű, a kifejezések nehezek.

 

b) Különösen a 11. fejezetben a mondatok nagyon sok információt tartalmaznak, közben nehéz megállapítani, hogy a sok személyes névmás milyen korábbi dolgokra utal. Emellett a héber nyelv is jelent némi problémát.

 

1. Hány királynak kellett még támadni Perzsiában addig, míg a királyság megsemmisül? Dán 11:2

 

____________________________________________________

 

Cyrus király (aki a látomás ideje alatt uralkodott) halála után még négy uralkodó volt, mielőtt a királyság meszünt:

 

                        1. Cambyses (i.e. 530-552.)

                        2. False Szmerdis (i.e. 522.)

                        3. Darius I. (i.e. 522-486.)

                        4. Xerxes [Ahasverus] (i.e. 486-465.)

 

2. Melyik nemzet és uralkodó van leírva a következőkben? Dán 11:3,4

 

____________________________________________________

 

Ismét láthatjuk, milyen pontos ez a prófécia. Itt Görögország és Nagy Sándor katonai vitézsége van leírva.

 

Innentől kezdve a fejezet egy állandó harcról beszél a szeleukidák (észak) és a ptolemeidák (dél) között, és arról, hogy politikai cselszövések zajlanak kettejük között.

 

De amint elérünk a 36. vershez, Észak királyának egy olyan leírását kapjuk, amely ugyanaz, mint a 7. és 8. fejezet kis szarváé.

 

 

           - "felmagasztalja magát minden isten felett" Dán 7:25

 

           - "az istenek Istene ellen is vakmerően szól" Dán 7:25

 

           - meghódítja a "kívánatos földet" Dán 8:9

 

           - sokakat megront Dán 7:25

 

Sokan úgy találják, hogy ez a rész Észak utolsó királyára vonatkozik, az utolsó Antikrisztusra, a helyreállított pápaságra. És tényleg, a hasonlóság túlságosan látható, semhogy azt elhanyagolhatnánk.

A naplkeletről való hírek (Dán 11:44), amelyek megriasztják őt, valószínű, hogy az Észak igazi királyáról szóló hírek, aki Kelet felől fog jönni (Lk 1:78).

 

3. Mi az az utolsó dolog, amelyet Észak királya tesz a 11. fejezet szerint? Dán 11:45

 

____________________________________________________

 

4. Milyen ígéret adatik, amely erre a hatalomra vonatkozik? Dán 11:45

 

____________________________________________________