12 Különös lánykérés

2017.01.01 05:57

Különös lánykérés

Izsák soha nem felejtette el a Mória hegyén történt áldozatbemutatást. Mélyen átérezte apja szomorúságát, aggodalmát, de megfigyelte Istenbe vetett bizalmát is. Látta, hogy Ábrahám akkor is engedelmeskedik, ha nem ért mindent pontosan. Ez mélyen belevésődött Izsák szívébe. Biztos sokszor gondolta, hogy – én is olyan szeretnék lenni, mint az apám.

Ábrahám – mivel istenfélő volt, szerette volna Izsák jövőjét biztos alapra állítani. És hát ehhez hozzátartozik egy jó feleség, aki felemelni is, de elnyomni is képes. Ő az előbbit szerette volna, ezért elküldte szolgáját rokonaihoz, hogy ott keressen egy hozzáillő segítőtársat fia számára, semmiképpen ne a pogány kánaániak közül, ahol épp akkor laktak.

Az öreg szolga elindult. Rengeteg értékes ajándékkal rakta meg a tevéket, és egész úton folyton imádkozott.

„Ó, Uram, te tudod, hogy milyen nagy ez a feladat. Kérlek, hozd elém azt a lányt, akit te Izsáknak szántál. Segíts, hogy megismerjem.  Adj egy jelt nekem, hogy biztosan tudjam, hogy ő az!”

Isten meghallgatta hűséges szolgája kérését. Amikor odaért Mezopotámiába, Náhor városába, már esteledett. A szolga egy érdekes jelet kért az Úrtól. Talán így imádkozott: „Uram, most jönnek ki majd a lányok, hogy megitassák a jószágot. Kérlek, legyen az a jel, hogy amelyik lánytól kérek vizet, mert, hogy szomjas vagyok, ő mondja azt, hogy igyál te is, meg a tevéidnek is adok. Pontosan ezt mondja, Uram!” És a szolga várt. Jöttek is itatni a lányok, köztük egy különösen jó alakú, ragyogó szemű lány. A szolga szíve megdobbant. Odament hozzá, és előadta kérését. A lány azonnal letette korsóját, és azt mondta: Igyál te is, meg a tevéidnek is adok. A szolga elámult. „Ki vagy te, szép leányzó?” Bemutatkozott. „Rebekának hívnak”. S miután elmondta kinek a lánya, kiderült, hogy Ábrahám tágabb családjához tartozik.

Rebeka hazasietett és bátyja kiment, hogy meghívja éjszakára ezt a kedves idegent. A szolga boldog volt. Még vacsora előtt részletesen elmondta megbízatását, és hogy milyen jelet kért az Úrtól. A család elámult. „Az Úrtól van ez a dolog!” – mondta a lány apja, Bétuél, és a bátyja Lábán. A szolga legszívesebben most azonnal visszafordult volna, de marasztalták éjszakára. Reggel aztán Rebekától is megkérdezték: „Szeretnél-e elmenni ezzel az emberrel, hogy Izsák felesége légy?” A lány igen-t mondott.

Amikor aztán Izsák találkozott vele, elámult szépségén. Feleségül vette, és nagyon nagyon boldogok voltak. Tudta, és hitte, hogy Isten rendelte őket egymásnak. Bízott abban, ha lesznek is nehézségek, Isten segítségével azok megoldhatók.

Te is megtapasztalhatod, hogy a világon a legjobb az, amit Isten tervez számodra. Ne aggódj, Ő csak jót akar neked. Bízz benne!