12 Mihály, a nagy fejedelem

2015.03.18 15:23

Dániel 12. fejezet

12. FEJEZET

 

1. Mikor támad fel Mihály, a Nagy Fejedelem? Dán 12:1

 

____________________________________________________

 

E rész szerint Mihály nem áll fel, míg -

 

a) Észak végidőbeli királya meg nem semmisít sok embert

 

b) Fel nem vonja "az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között". Vagyis a szimbólumokat értelmezve, Észak királya az emberek és Sion hegye vagy az Igazság közé férkőzik. (Jel 17:15)

 

Figyeld meg, hogy Dániel könyve egy kört ír le. Az 1. fejezet azzal nyit, hogy a szent hegyet az északi király megtámadja, s ebben a fejezetben is azt olvashatjuk, hogy egy király Északról megtámadja Isten hegyét.

 

2. Mi történik, mikor Mihály felkél? Dán 12:1

 

a) __________________________________________________

 

b) __________________________________________________

 

Ez a megpróbáltatási vagy nyomorúságos idő ugyanaz az időszak, amelyre Jézus utal a Mt 24:21-ben; egy egyedülálló nyomorúság.

 

3. Mi az az ígéret, melyet Isten népe kap ebben az időben? Dán 12:1

 

____________________________________________________

 

Itt van egy másik gyönyörű ígéret a megszabadulásra. Minden előző látomásban Isten népe megszabadul - Isten és útjai dicsőségesek.

 

Azoknak nevei, akik Istent követik, fel vannak jegyezve az élet könyvében. Itt egy utalást láthatunk a 7. fejezet Nagy Ítélőszék jelenetére, ahol "könyvek nyittatának meg". (Dán 7:9,10)

 

4. Azon kívül, hogy Isten élő népe megszabadul, mi történik sok halottal? Dán 12:2

 

____________________________________________________

 

Ez a vers egy olyan feltámadásról beszél, ahol feltámadnak a jók és a gonoszok is.

 

        * némelyek örök életre (igazak)

        * némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra (gonoszok)

 

Sokan úgy érzik, hogy ez a vers egy olyan "speciális feltámadásra" utal, amely éppen az általános feltámadás előtt fog történni. Jézus azt mondta Kajafásnak, hogy látni fogja Jézus eljövetelét (és ő minden bizonnyal hitetlen volt), míg János a Jelenések könyvében azt állítja, hogy azok, akik keresztrefeszítették, látni fogják eljövetelét (Jel 1:7; Mt 26:64)

 

Néhányan azt vallják a Dán 12:13. alapján, hogy a "speciális feltámadáskor" Isten népe közül néhányan, mint Dániel is feltámad a "napoknak végén".

 

5. Kik fénylenek akkor, mint az égnek fényessége? Dán 12:3

 

____________________________________________________

 

(Az angol Biblia lábjegyzetében a következőket olvashatjuk: az "értelmesek" szó azokra vonatkozik, akik részesültek bölcsességben. - ford.)

 

Ezekben az időkben azok, akik ismerik Isten igazságát "keresettekké" válnak, és sokan hoznak majd olyan döntéseket, amelyek miatt bekerülnek a mennyei városba.

 

6. Mit kellett Dánielnek tennie azokkal a próféciákkal, amiket kapott? Dán 12:4

 

____________________________________________________

 

7. Mi történik majd ekkor? Dán 12:4

 

____________________________________________________

 

Nézzük át, mi is történt eddig -

 

A nyomorúság ideje

____________________________________________________

 

Észak királya     Mihály felkel     Azok feltámadása,            Általános

eljön, hogy                                    akik kereszrefeszítették    feltámadás

sokakat                                          Jézust 

elpusztítson

 

8. Mit kérdezett Dániel, amint feltárultak előtte ezek a végidőkre vonatkozó események? Dán 12:6

 

____________________________________________________

 

Dániel hasonló kérdést tesz fel, mint az a "szent" a Dán 8:13. versében. Mennyi idő telik még el, amíg Isten jön, és átveszi teljesen a hatalmat?

 

 

9. Mi ez a három időperiódus, amit kapott? Dán 12:7,11,12

 

a) __________________________________________________

 

b) __________________________________________________

 

c) __________________________________________________

 

10. Mikor teljesülnek mindezek a dolgok? Dán 12:7

 

____________________________________________________

 

Nyilvánvalóan a végidők megpróbáltatása kemény lesz, de Isten népe végül megbirkózik vele. A Jel 13. fejezete halálos fenyegetésről beszél, de Jézus a Mt 24-ben tanácsot ad népének, hogyan menekülhet meg.

 

Úgy, mint a könyv történeteiben, amikor úgy tűnik, hogy Sátán győzedelmeskedik, ISTEN BELÉP, ÉS ISTEN NÉPE MEGSZABADUL.

 

11. Mi a kezdőpontja az 1290 és az 1335 éves próféciának? Dán 12:11

 

____________________________________________________

 

Mt 24-ben Jézus elmondja nekünk, hogy ha meglátjuk a pusztító utálatosságot, amint ott áll a szent helyen, menekülnünk kell, mert a végidő elérkezett. Ha ez megtörténik, a Dán 12:11 mindennapi áldozata leromboltatik (figyeld, hogy itt a szentély nyelvezetét használja).

 

12. Mi történik majd Dániellel és mi történik az idők végén? Dán 12:13

 

____________________________________________________

 

EGY LEHETSÉGES MAGYARÁZAT

 

Soha nem lehetünk dogmatikusak a még be nem teljesedett próféciákkal. Hagynunk kell, hogy Isten Szentlelke vezéreljen bennünket tanulmányozásunkban.

 

Mielőtt levonjuk a végkövetkeztetést, fel kell sorolni a bizonyítékokat:

 

a) Ez a prófécia a legutolsó időkre vonatkozik

                           - egy egyedülálló nyomorúság

                           - egy feltámadás

                           - Dániel 12:4,9

                           - szövegösszefüggés

                           - Dániel kérdései Dán 12:6,8-ban

 

b) Jézus beszél a "pusztító utálatosság" megjelenéséről a végső időkben - Mt 24:15

 

c) Mivel a 2., 7. és 8. fejezetek szimbolikus nyelvezete eltűnt, az időperiódusokat szószerint kell használni az utolsó látomás nyelvezetében.

 

d) A Dán 12:13. azt sejteti, hogy Dániel felkel a napok végén, vagyis az 1290 és 1335 napos periódus végén.

 

e) A Jel 13. fejezete utal arra, hogy a pápai hatalom megújul és helyreáll; ugyanaz a hatalom, mely lerombolta a mindennapi áldozatot és a szent helyet a Dán 8. fejezetében. A legvégső időkben lesz egy második kísérlet arra, hogy eltapodtassék az igazság, melyet a szent hely képvisel. A pusztító utálatosság ott áll majd a szent helyen. (Mt 24:15)

 

Anélkül, hogy belemélyednénk, láthatjuk, hogy az utolsó idők megpróbáltatása kb. 3.5 szószerinti évig fog tartani. Bár nem szabad elfelejtenünk, hogy Jézus azt mondta, a napok megrövidíttetnek, különben senki sem élné túl (Mt 24:22).

 

A prófétikus periódus egy speciális feltámadással végződik majd, amely előfutára a második eljövetelnek.

 

Két fontos dolgot észben kell tartanunk:

 

a) Nem szükséges tudnunk Jézus eljövetelének napját és óráját. Ennek ismerete nincs ránkbízva.

 

b) Tudni fogjuk majd, hogy mikor áll az ajtóban, mikor lesz nagyon közel az eljövetele.

 

13. Melyik az a két embercsoport, amely kialakul Dániel 12. fejezete idejében? Dán 12:10

 

____________________________________________________

 

A megpróbáltatások ideje megtisztítja majd Isten népét, mert megtanulnak teljes bizalommal hinni Istenükben. Elhatározzák, hogy mindhalálig hűségesek maradnak. Másrészről azok, akik az igazság ellen döntöttek egyre gonoszabbakká válnak, mert elutasították az igazságot, és a hazugságnak éltek. (2Thessz 2:10).

 

Felhívás

 

Melyik oldalon döntesz majd - az igazság oldalán, ahol megengeded Istennek, hogy vezessen Téged, és hagyod, hogy az legyen, amit Ő akar, vagy a tévelygés oldalán, ahol azt mondod, hogy ez nem olyan fontos dolog? Amint Józsué mondta Izrael gyermekeinek: "Válasszatok még ma, akit szolgáljatok" (Józs 24:15).