14. Az első négy trombitaszó

2017.01.12 10:19

Az első négy trombitaszó

Jelenések 8:6-12.

Isten a Jelenések könyvében többféle módon mutatta be a világtörténelmet és a kereszténységgel kapcsolatos események részeit, hogy amikor majd bekövetkeznek, ne ijedjünk meg, ne essünk pánikba. Szerette volna, ha ismernénk azt az időt, amiben élünk. Éppen ezért különféle formákban, más, és más képekkel illusztrálva mondta el azokat, amik majd történnek.

Először a levelek – amelyeket a hét gyülekezetnek küldött – mutatják be az egyház állapotát az apostoloktól egészen Jézus második eljöveteléig. Másodszor a pecsétek felnyitásával kísérte végig a történelmet az apostolok diadalmas szolgálatától egészen az Ő visszajöveteléig. A megszólaló trombiták is végigvezetnek bennünket a történelmen. Általában tömören fogalmaz, mégis találó szavakkal segít abban, hogy a történelmi eseményt behelyettesíthessük. Vannak, amik a kereszténységen belül, vannak, amik azon kívül történnek. A trombitaszók által megjelenített események kívülről támadják a hitehagyó kereszténységet.

Az első trombita megszólalásakor vérrel és tűzzel elegyített jégeső hull a földre. Ez jelképesen a nyugati gótok hódítását írja le, akik Alarich vezetésével 402-ben télen keltek át az Alpokon, elpusztították az itáliai városokat, végül 410 augusztusában kifosztották a fővárost, Rómát.

A második trombitaszó nyomán lángoló hegy esett a tengerbe. Ez a kép azt szeretné szemléltetni, hogy 455-ben a vandálok feldúlták Rómát, és a Földközi-tengert is teljes egészében elfoglalták, amivel a kereskedelmet felügyeletük alá vonták. A „mi tengerünk”, ahogy a rómaiak nevezték vandálok kezére jutott.

A harmadik trombita megszólalása után egy „üröm” nevű csillag esett le az égből a folyóvizekre. Ez tömören azt mutatja be, ahogy Attila a hunok királya vezette hadjáratait 451-től 453 tavaszán bekövetkezett haláláig. A hulló csillag démoni személyiségre utal. Attila az Ég fiának tartotta magát, s az Isten kardjáról szóló legenda is hozzá kötődik.

A negyedik trombita hangja után a Nap, a Hold és a csillagok harmadrésze elhomályosodott. Róma bukását jelképezi, ami a civilizáció elveszítését is magával hozta. Barbár népek és körülmények következtek évszázadokon át Európában.  A herulok vezére Odoaker 476-ban végső csapást mért a Nyugatrómai birodalomra, amikor az utolsó nyugatrómai császárt, Romulus Augustulust lemondásra késztette, és helyére lépett. Róma fennhatósága alatt volt társadalmi szervezettség, kultúra, bizonyos rend, ami bukásakor megszűnt. A civilizáció fénye kialudt.

Minden pontosan úgy következett egymás után, ahogy a próféta leírta. Ez azt jelzi, hogy Isten kezében tartja a történelmet, és a Te sorsodat is. Tud mindenről, ami történt veled, és történni fog. Ha Ő ilyen mindentudó és hatalmas, legjobb, ha rábízod életedet. Mondd el imában, hogy szeretnéd, ha Ő irányítaná sorsodat.