18 Börtönből a palotába

2017.01.01 06:08

Börtönből a palotába

Teltek az évek. József továbbra is hűségesen végezte munkáját az elítéltek között. Szolgálatnak tekintette. Közben Isten is végezte a maga munkáját, amiről még most József mit sem tudott. A fáraó egy nagyon furcsa álmot álmodott. S ami még érdekesebb, hogy nem is egyet, hanem kettőt. Elmondta az udvari bölcseknek, akik értettek az álmok magyarázatához, de mindenki csak bambán állt, nem tudták, mit jelenthetnek a király álmai. Ekkor – váratlanul – megjelent a pohárnok és elmondta a fáraónak, hogy van a börtönben egy nagyon kedves fiatalember, aki ért az álmok értelmezéséhez. A király nem habozott. „Hozzátok elém azonnal azt az embert!” – adta ki a parancsot.

József nem értette miért van ez a nagy felhajtás. Meg kellett fürödnie, tiszta ruhát adtak rá, megborotválkozott és már ott is volt a hintó, ami a fáraó udvarába repítette. Jaj, de régen volt már szabad levegőn! A fáraó azonnal a tárgyra tért. Álmot láttam, és nem értem, sőt a bölcseim sem tudják megmagyarázni, de rólad azt hallottam, hogy képes vagy az álmok magyarázására. József szerényen válaszolt: Nem én, hanem az Isten, akinek a szolgálatában állok.

Az álom ez volt: Hét kövér tehén jött fel a Nílusból és legelészett. Aztán hét nagyon sovány tehén jött fel, és megették a soványak a kövéreket, de meg sem látszott rajtuk. A másik álom meg ez volt: Egy száron hét vastag, telt búzakalász fejlődött ki, utána előjött a földből hét aszott, száraz, kókadt búzakalász. A vékonyak lenyelték a telt búzakalászokat, és még csak meg sem látszott rajtuk. Mit jelenthet ez az álom?

József azt mondta. A két álom egy és ugyanaz. A hét kövér tehén és a hét telt gabonafej hét évet, hét bőségesen gazdag évet jelent. A hét sovány tehén és a hét száraz gabonafej is hét évet jelent, hét nagyon száraz és szűk esztendőt. Isten azt akarta a királlyal közölni, hogy most hét bő esztendő következik Egyiptomra, utána meg hét nagyon szűk év. Azt ajánlom – mondta József – hogy nyisson a fáraó gabonás tárházakat, és oda gyűjtsék be a fölösleget, amit majd a következő hét évben fel tudnak használni. Ez igen bölcs tanács volt.

A fáraó tanácskozásra vonult vissza minisztereivel, és közösen arra jutottak, hogy erre a feladatra Józsefnél nem találhatnának alkalmasabb embert. Így a fáraó után következett hatalomban és rangban. Ő lett a gazdasági miniszter. Hatalmas gabonás házakat építtetett és mindent betárolt, amit csak lehetett. S amikor elérkezett a hét szűk esztendő, megnyitotta ezeket a magtárakat és árulta a gabonát.

Az éhség nemcsak Egyiptomot sújtotta, hanem Kánaán földjét is. Jákob és fiai azon tanakodtak, hogy elmennek ők is gabonát vásárolni, hisz már csak nagyon kevés van a tárolóban. Így is tettek. Fogták a pénzt és tízen elindultak vásárolni. Egy egészen más világba csöppentek. Az otthoni nyugodt életvitelnek itt nyoma sem volt. Nyüzsgő piac, zsákokkal megrakott állatok, szekerek. Végül megtalálták a központi elosztót, ahol vásárolhattak. József – akinek a külseje is, de a neve is megváltozott, mióta a fáraó minisztere lett – többször is megdörzsölte szemét, hogy vajon jól lát-e! Ezek az ő testvérei? De a java még csak ezután következik.

Isten végig hűséges szolgájával volt. Potifár házában is, a börtönben is, és most a fáraó udvarában is. Az Ő bölcs tervében a legapróbb részletnek is fontos szerepe volt. Ne gondold, hogyha parkoló pályán van az életed, hogy rólad elfelejtkezett Istened. Ha elhagyatottnak érzed magadat, gondolj Józsefre. A java még hátra van.