22. A második és harmadik angyal üzenete

2017.01.12 10:34

A második és a harmadik angyal

Jelenések 14:6-12

A második angyal nagyon érdekes dolgot mond: „Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város, amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népet!”

Jézus idejében és az óta sem létezett Babilon, az ókori birodalom.

A „Babilon” szó két dolgot takar. A bábeli torony építését. Ekkor az emberek fellázadtak Isten ellen. Nem hitték el ígéretét, hogy nem lesz többé özönvíz. Ehelyett olyan magas tornyot akartak építeni, ami ellenáll a legmagasabb vízáradatnak is. A másik Babilon – az ókori birodalom, ami Nabukondozor király idejében volt a csúcsponton. Legyőzték Isten népét és rabságba hurcolták Dánielt és társait. Lerombolták a templomot és kincseit Babilonba vitték. Ezek a történetek megmutatják Babilon természetét.

Azoknak az egyházaknak a szövetsége, amely Isten és népe ellen támad. Akik nem fogadják el Isten parancsait, úgy, ahogy azt Isten adta, azok lázadnak ellene. Az ilyen emberek csúfolják és bántják azokat a keresztényeket, akik igyekeznek Isten akarata szerint élni. A legtöbb egyház nem fogadja el a szombatot, nem hisz Jézus közeli második eljövetelében, nem ismerik a halálról szóló bibliai tanítást, nem tudnak a mennyei szentélyről s az ítéletről. Ezek Isten előtt elestek. Természetesen, van köztük sok jóindulatú ember, aki szereti és tiszteli Istent.

A harmadik angyal a fenevad bélyegéről szól. Az angyal kimondottan óv attól, hogy valaki felvegye a fenevad bélyegét. Az Isten ellen támadó hatalom abban látja hatalmának megnyilvánulását, hogy megváltoztatja, amit Isten lefektetett. Ha összehasonlítjuk a Biblia Tízparancsolatát és az egyházak által tanított tízparancsolattal, több különbséget, változtatást találunk. A második parancsolatot eltörölték, a negyediket megváltoztatták, a tízediket két részre osztották. A Biblia szerint a szombat jel Isten és az ő népe között. Viszont a megváltoztatott negyedik parancsolat a pápaság hatalmi jele, aki úgy gondolta, joga van ahhoz, hogy megváltoztassa a törvényt. Ebből adódik, hogy nemsokára kötelező lesz a vasárnap megünneplése. Aki akkor majd egyetért ezzel vagy engedelmeskedik, az felveszi a fenevad bélyegét, vagyis jelét.

Isten azt szeretné, ha minden körülmények között hűségesek lennénk hozzá és megtartanánk parancsolatait.

Van, amikor dönteni kell: Istennek vagy embereknek engedelmeskedjünk. Határozd el, bármi történjen is, Te akkor is Isten mellett fogsz dönteni.