24. Egy nő aranykehellyel

2017.01.13 09:48

Egy nő aranykehellyel

Jelenések 17. fejezet

Nemrég láttunk egy asszonyt, aki tiszta és szép volt. Ez volt Isten igaz egyházának szimbóluma. Most egy különös asszonyt láthatunk. Pont az ellenkezője az előbbinek. A hét utolsó csapás azt mutatta be, hogy Isten hogyan bünteti meg a bűnös világot. Majd egy asszonyra fókuszál, annak vesztét írja le.

Ez az esemény még nem következett be. A be nem következett próféciák olyanok, mint egy színező füzet. A kontúrok láthatóak, de a színeket igazán akkor látjuk meg, amikor az események bekövetkeznek.

Mi az, amit már most láthatunk? Olyan fenevadon ült, amely vörös volt, és káromolta Istent. Hét feje és tíz szarva volt. Nem mindennapi állat. Jelképezi Sátánt, aki nem személyesen teszi a dolgát, hanem valamilyen hatalmat használ fel, mint eszközt. Például Jézus születésekor Heródest. A hét fej valószínűleg Babilóniát, Médó Perzsiát, Görögországot, Rómát, a középkori pápaságot, az ateizmust és az Antikrisztust jelképezi. A hét fej hét hegyet jelent. Róma köztudottan hét halmon épült város.  Az asszony egyházat jelképez. Természetesen a hitehagyó, Isten népét üldöző egyházat jelképezi. Olyan egyház, amely a többinek az „anyja”, akiből azok lettek. Az asszony öltözete bíbor és skarlát, ami a bűnnek jelképe. Ellentétes Jézus szerénységével, Aki szegény, és szerény volt. Ez az asszony arannyal és gyöngyökkel ékesíti magát. Ez sok emberben megütközést vált ki. Kezében aranypohár van. Ebben utálatosság – tisztátalan, törvénytelen magatartás, és paráznaság – helytelen szövetség van.  Ahogy a bor megmámorosítja az embereket, úgy ezek a tanítások és ez a példaadás is megmámorosította az embereket, akik nem Isten útján járnak.

Ez az asszony népeken és népek vezetőin uralkodik. Utoljára a tíz király, azaz hatalom támogatja.

Az, hogy a pusztában látjuk, azt jelenti, hogy az utolsó csapások alatt elveszíti befolyását.

Embereket be lehet csapni, sokáig uralkodhat valaki elvtelenül, de az ítélet nem késik. Isten igazságszolgáltatása bekövetkezik, ahogy azt majd a következő részben látni fogjuk