25. Babilon pusztulása

2017.01.13 09:52

Babilon pusztulása

Jelenések 18. fejezet

Ismét egy angyalt látunk, akinek a dicsősége beragyogja az egész földet. Amit mond, az már elhangzott a 14. fejezetben, amikor először hirdették Jézus második eljövetelét, s vele kapcsolatban az újonnan felismert bibliai igazságokat.

A fénylő angyal a biblikus igehirdetés képviselőit jelképezi.

Babilon elesése – szétesése – több lépcsőben történik.

Először Isten kihívja azokat, akik még a Babilonhoz tartozó közösségekben vannak, de őszintén keresik Isten igazságát.  Ezeket az embereket a Szentlélek vezeti és miután felismerték Isten akaratát, parancsait, kénytelenek lesznek elhagyni régi egyházukat. „Fussatok ki belőle én népem!”

Az angyal elmondja, hogy Babilon:

-          Ördögi befolyás alá került

-          Spiritiszta hatás alá jutott. (démonok lakhelye lett, minden tisztátalan, gyűlölséges madár tömlöcévé)

-          Helytelen kapcsolatot tartott fenn a világ vezetőivel

-          Fényűző életmódot folytatott

-          Bűnei az égig hatottak

De most Isten ítélete alá került. Szövetségesei elhagyták, akik hasznot húztak belőle, azok távolról, kétségbeesetten figyelik pusztulását

Az utolsó napokban csak két osztály lesz az emberek között.

-          Akik szeretik és tisztelik Istent, és részt vesznek az intő üzenet hirdetésében.

-          Akik Babilonhoz tartoznak, az ő befolyása alá kerültek.

Az is kiderül, hogy Babilont nem elvből, hanem haszonlesésből szolgálták. Ha őszinte lett volna a kapcsolat, nem esett volna darabjaira a csapások súlya alatt.

Babilon bukása nem lassan, fokozatosan történik meg. Például az ókori Róma gyengeségei már jóval korábban láthatóak voltak, mielőtt megszűnt volna.

Babilon hirtelen – ahogy egy malomkő azonnal elsüllyed a vízben – semmisül meg.

Ami ma még virágzó és ereje teljében van, az holnap már nincs.

Ne a pillanatnyi dicsőségre, sikerekre vágyjunk. Törekedjünk arra a jutalomra, ami örökké a miénk lehet!