27. Millenium

2017.01.13 09:56

Millennium

Jelenések könyve 20. fejezet

 

Ez a szó ezer évet jelent. Egy ezeréves időszakot, amelynek különös jelentősége van az üdvtörténetben.

A Millennium Jézus második eljövetelével veszi kezdetét. Jézus feltámasztja a halott igazakat. Megdicsőült új testben jönnek elő sírjukból – ez az első feltámadás – és felemelkednek Jézushoz a levegőbe. Az élő igazak egy egészséges, új, megdicsőült testet kapnak, és elragadtatnak az Úrhoz. Jézus az igazakkal a Mennybe megy.

A gonosz halottak nem támadnak fel az első feltámadáskor. Az élő gonoszok elpusztulnak a földrengés és a jégeső következtében. Sátán a külső körülmények rabja lesz: A elpusztult, lakatlan földön nem lesz egyetlen ember sem, akit elhitessen. Csupán ő és angyalai lesznek a Földön. Közben a Mennyben ítélet folyik. Nem arról lesz szó, hogy ki üdvözül és ki veszik el. Ez eldőlt korábban, a csapások előtt. Mi történik akkor az ítéletben: Két dolog. Isten igazolja, hogy teljesen igazságosan és méltányosan járt el, ha valakit kizárt az Ő országából. Az igazak elfogadják, hogy jogos Isten döntése. Ezután a kárhozottak büntetésének meghatározására kerül sor.

Ezzel telik el az ezer esztendő.

Az ezer év végén leszáll az Új Jeruzsálem a Földre. A halott gonoszok feltámadnak – ez a második feltámadás. Sátán akcióba lép. Összegyűjti az emberek millióit és elhiteti velük, hogy megszerezhetik a szent várost és az uralmat. Támadásra indulnak a város ellen. De Isten megvédi táborát. Tűz száll le az égből a gonoszokra. Egy égő tüzes tóban megsemmisül Sátán és angyalai, a fenevad, a hamis próféta, és mindenki, aki nem fogadta el Isten kegyelmét. Megsemmisül a halál és a sír is. Ez a tüzes tó a második halál. Itt a végső megsemmisülés vár a bűnösökre. A tűz megtisztítja bolygónkat, amit Isten majd újjáteremt. De erről majd a következő részben lesz szó.

Amikor leszáll az Új Jeruzsálem, lesz, aki a falon belül lesz, és lesz, aki kívül. Ma még eldöntheted, hogy melyik oldalon akarsz állni.