29. Élet az Új Földön

2017.01.13 09:59

Élet az Új Földön

A világegyetem fővárosa az Új Jeruzsálem. Alapterülete Magyarország egész területének többszöröse. A városban található az élet vize, ami Isten trónjánál ered. Itt látható az élet fája, ami tizenkét alkalommal terem, minden hónapban más és más gyümölcsöt. Levelei a népek egészségét szolgálják. Semmi gonosz dolog nem lesz többé. A fővárosban együtt leszünk minden alkalommal, amikor Isten dicsőítésére összejövünk, egyébként pedig benépesítjük, belakjuk a földet. Egy másik próféta – Ézsaiás – így ír erről: házakat építünk, bennük lakunk, szőlőket ültetünk, és elfogyasztjuk azt. Kimondhatatlan öröm lesz találkozni szeretteinkkel, barátainkkal, ismerkedni velük. Aztán lehetőségünk lesz bejárni az egész világegyetemet, miután már nem kötnek azok a törvényszerűségek, amik a bűn következtében hatezer éven át megkötöztek minket. 

Lehet, hogy hihetetlennek, talán elképzelhetetlennek hangzik mindez. De figyelj csak! Próbáld magad elé képzelni Jánost ott a szigeten. Végig szemléli a világ- és egyháztörténelem eseményeit. Vajon hányszor mondhatta magában, hogy ez hihetetlen! Ez nem lehet igaz! Aztán mi most, amikor visszatekintünk a mögöttünk lévő kétezer évre, azt láthatjuk, hogy minden, pontosan, a legapróbb részletekig bekövetkezett, megtörtént. S ha mindez így volt, miért kételkednénk abban, ami a finis lesz. A végső Hallaluja! Amikor Isten találkozik népével és a bűnnek még a csírája is eltűnik. Ez a mi reménységünk! Hogy amiket ott Isten elmondott Pátmoszon Jánosnak, mindaz megtörtént, és befejeződik. Ehhez sem hozzátenni, sem elvenni belőle nem szabad. Ezek Isten beszédei.

Az Úr mindannyiunkat hív ebbe a gyönyörű otthonba, ami készen áll már számunkra. A Jelenések könyve úgy kezdődött, hogy Jézus eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. És így fejeződik be. Jézus jön hamar. Jutalma vele van. A tiéd is és az enyém is. Ő hív, és vár. Ma még imában, a Biblia olvasásakor kerülhetünk Vele szoros kapcsolatba, de nemsokára meglátjuk Őt, ahogy eljön értünk az ég felhőiben, hogy attól kezdve örökké Vele legyünk. Ez a mi reménységünk. Ez a mi életünk végső célja. Légy bátor, tekints az égre, lásd meg a jeleket, amik ennek a hatalmas eseménynek a közelségét mutatják!

Jelenések könyve így fejeződik be: Bizony hamar eljövök! Ámen. Legyen a válaszod: Igen, jöjj drága Jézusom hamar! Ámen.