30. Megoldókulcsok a Jelenések könyvéhez

2017.01.13 10:00

A Jelenések könyve szimbólumainak magyarázata

A

 

 

Ajtó

Alkalom, próba

2Korintus 2:12, Jelenések 3:20, Lukács 13: 24-24

Aki van, Aki volt, Aki eljövendő, a hét lélek a királyiszék előtt

Atya Isten és a Szentlélek

Jelenések 4:3. és 5.

Alfa és Omega, kezdet és vég, első és utolsó

Ember Fia, Jézus Krisztus

Jelenések 1:13, 2:8, Lukács 9:56,58.

Angyal

Küldött, hírnök

Dániel 8:16, 9:21, Lukács.1:19, 26. Zsidók 1:14.

Arany

A menny, a hit, a Szentírás igazi gazdagsága

Zsoltár 18: 8-11, Galata 5:6 Jakab 2:5. Jób 23:10, 1Péter 1:7. Példabeszédek 17:3.

Arany gyertyatartó

Gyülekezet

Jelenések 1:20.

Asszony – tiszta

Az igaz egyház

Jeremiás 6:2, Ésaiás 51:16, 2Korintus 11:2, Efézus 5:22-33

Asszony – parázna

Hitehagyó egyház

Ezékiel 23:2-21, Jelenések 14:4. Hóseás 2:4. 3:1, Ezékiel 16:15-58.

B

 

 

Babilon

Hitehagyás, zűrzavar

1Mózes 10:8-10, 11:6-9, Jelenések 18:2-3, 17:1-5.

Bálám tanítása

Saját érdekeink, bálványaink előtérbe helyezése

4Mózes 22:5-25

Bárány

Jézus – áldozat

János 1:29, 1Korintus 5:7, 1Mózes 22:7-8

Bárány felesége

Új Jeruzsálem

Jelenések 19:7-9, 21:2,9,10

Bizonyságtétel – Jézusé

A prófétaság Lelke, ajándéka

Jelenések 19:10, 22:9, 1Korintus 13:2

Bor

Hamis tanítás

Jeremiás 25:15-18, 51:7

C, Cs

 

 

Csillagok

Angyalok, gyülekezet angyala, képviselője, vezetője

Jelenések 1:16, 20, 12:4, 7-9, Jób 38:7

D

 

 

Dávid kulcsa

Hatalom a szentély kinyitására és bezárására

Jelenések 3:7-8, Ésaiás 22:22

E

 

 

Egyiptom

Az ateizmus jelképe

2Mózes 5:2

F

 

 

Fegyver

Vérontás, pusztítás

Ésaiás 3:26, 13:35, Apcs 12:1-2, Jeremiás 48:2

Fejek

Főhatalmak, uralkodók, kormányok

Dániel 7:6, 8:8,22, Jelenések 17:3, 10.

Fehér – szín

Tisztaság

Zsolt 51:9, Ésa 1:18

Fehér – ruha

Győzelem és igazság, tiszta jellem

Ésaiás 61:10, Jelenések 19:8, 3:5, Zakariás 3:1-5, Jelenések 7:14, Galata 3:27.

 

 

Fekete

Erkölcsi sötétség, bűn, hitehagyás

2Mózes 10:21-23, Jeremiás 4:20-28, Apcsel 26:18, János 12:35, Jóel 2:1-10

Fenevad

Királyság, kormány, politikai hatalom, ország

Dániel 7:17, 23

Fiú magzat

Jézus

Zsoltár 2:7-9, Jelenések 12:5

Föld négy széle

A négy égtáj

Jeremiás 49:36

H

 

 

Hajnalcsillag

Jézus

Jelenések 22:16, 2Péter 1:19.

Hamis próféta

Hitehagyó protestantizmus

Jelenések 16:13-14, 13:13-14, 19:20,

Harag – Isten haragja

A hét utolsó csapás

Jelenések 15:1

Hegyek

Politikai, vagy valláspolitikai hatalmak

Ésaiás 2:2-3, Jeremiás 17:3, 31:23, 51:24-25, Ezékiel 17:22-23, Dániel 2:35, 44, 45,

Hét fej

Hét politikai hatalom

Jelenések 17:9-10, Ésaiás 2:2-4, Jeremiás 17:3

Hét gyertyatartó

Hét gyertyatartó a szentélyben, hét gyülekezet

2Mózes 25:31-40, Jelenések 1:20

Hét tűzlámpás

Jézus, Isten igéje

János 9:5, 1:9, Zsoltár 109:105, Jelenések 4:5

Hold

Állandóság

Zsoltár 89:35-38

Homlok

Értelem

Róma 7:25, Ezékiel 3:6-9

Huszonnégy vén

A földről megváltottak egy része, emberek képviselői. Arany koszorú a fejükön a győzelem jele

Jelenések 5:9-10, 4:4, 7:9-14

Hű tanúbizonyság

Krisztus

János 18:37, 3:11, Jelenések 1:5, 3:14, 19:11

I

 

 

Idő

Szószerinti év

Dániel 4:13, 20,22

Íj

Siker a gonosz elleni harcban

Zsoltár 7:12-13, 45:5-6

Izrael

Krisztus igazi követői

Róma 9:6-8, 2:28-29, Galata 3:29

J

 

 

Jegy

Jóváhagyás vagy helytelenítés jegye

Róma 4:11, Jelenések 7:2-3, Ezékiel 9:4

Jézabel

Erkölcstelenség, bálványimádás, hitehagyás

1Királyok 21:25, 2Királyok 9:22

Jézus Krisztus bizonyságtétele

A Prófétaság Lelke

Jelenések19:10.

K

 

 

Kalmár, kereskedő

Babilon tanításának szószólója

Ésaiás 47:11-15, Náhum 3:16, Jelenések 18:3, 11, 15, 23

Kép

Hasonlóság

2Mózes 20:4, 1Mózes1:26, 5:3, 5Mózes4:25, Róma 8:29

Kétélű éles kard

Isten Igéje, a Szentlélek beszéde

Efézus 6:17, Zsidók 4:12, Máté 10:34, Ésaiás 49:2

 

 

Két tanúbizonyság

Ó- és Újszövetség

János 5:39, Zakariás 4: 1-14, Zsoltár 119:130, 105, János 12:48

Kéz

A munka jelképe

Zsoltár 90:17, Lukács 9:62

Kígyó

Sátán

Jelenések 12:7-9, 20:20

Kín, kínzás

Próba, megpróbáltatás

1Kor 3:13, Zsidók 12:29, Ésaiás 33:14,

Koronák

Királyság, győzelem

1Krónika 20:2, 2Királyok 11:12, Ezékiel 21:26-27, 2Timóteus 4:7-8, 1Korintus  9:25

Könyv megevése

Azonosulás az üzenettel

Ezékiel 3:1-3

Kulcs

Fennhatóság, törvénykezés

Ésaiás 22:22, Máté 16:19

L

 

 

Lelkes állat vagy lény

„élő lény” gr. Mennyei lények, akiknek különleges felelősségük van, trónangyalok

Jelenések 5:8-10, 4:6-9, 6:1-7, 14:3 15:7, 19:4, Ezékiel 1:4-11.

A harc szimbóluma, küldöttek

2Mózes 15:21, Ésaiás 43:17, Jeremiás 8:6. Ezékiel 38:15, Zakariás 10:3, Zakariás 1:8-10.

M

 

 

Manna (elrejtett manna)

Krisztus

János 6:49, 50,53, Máté 13:44.

Második halál

Tűznek tava, teljes megsemmisülés

Jelenések 21:8. 20:14

Mérőeszköz – mérés

Isten törvénye

 

Isten szava

Jakab 2:10-12, Préd 12:15-16.

Ésaiás 8:19-20, 2Timóteus 3:16-17

Mélység

Káosz a földön, sötétség, üresség

1Mózes 1:1-2, Jeremiás 4:23-28, Ésaiás 24:1-4, 19. Jelenések 20:1-3

Mihály

Krisztus

Héberül: ’Mi ka El’ – aki olyan, mint Isten

N

 

 

Nap

Egy nap = egy szószerinti év

Ezékiel 4:6. 4Mózes 14:34.

Nap – égitest

Jézus és az evangélium

János 9:5. Zsoltár 84:12

Nyitott ajtó

Korlátlan lehetőség

1Kor 16:9, Apcsel 14:27, János 10:7-9, Hóseás 2:14, Kolossé 4:3.

O

 

 

Olaj

Szentlélek

Zakariás 4:2-6, Jelenések 4:5

Oroszlán

Erő, ill. Jézus Krisztus

1Mózes 49:9. Jelenések 5:4-9 Zsoltár 7:2-3. Jelenések 22:16.

P

 

 

Parázna

Hitehagyó egyház

Ésaiás 1:21, Jeremiás 3:1-3, 6-9

Paráznaság

Tiltott kapcsolat az egyház és a világ között

Ezékiel 16:15, 26, Ésaiás 23:17. Jakab 4:4 Jelenések 14:4

Pecsét

Jel, jegy és pecsét – ugyanaz

Róma 4:11, Jelenések 7:2-3, Ezékiel 9:4

 

 

Pohár

Kimért szenvedés, ítélet

Zsoltár 75:8, Ésaiás 51:17, 22,23. Jeremiás 25:15-17, 49:12

Próféta

Hamis próféta

Néző, látó

Nem jól látó!

1Sámuel 8:9,11.

Puszta

A föld ritkán lakott része

 

R

 

 

Ruha

Igazság, megigazulás palástja

1Mózes 35:2, Ésaiás 61:10, 52:1, Zakariás 3:3-5, Róma 13:14

S, Sz

 

 

Sas

Sebesség, erő, éleslátás, védelem, bosszú

5Mózes 28:49. Habakuk 1:6-8. Jelenések 12:14

Sarló

Aratás jelképe, a világ vége

Máté 13:39, Jelenések 14:14

Sáskák

Pusztítás, pusztító erők

Jóel 1:4 5Mózes 28:38.

Sárkány

Sátán és a táborába tartozók

Ésaiás 27:1, 30:6. Zsoltár 74:13-14, Jelenések 12:8-9. Jeremiás 51:34.

Sátán megkötözése

A körülmények jelképes lánca

Ésaiás 14:12-20

Sodoma

Erkölcsi süllyedés

Ezékiel 16:46-55. Jeremiás 23:14, 1Mózes 19:4-14.

Szarv

Hatalom, uralkodó, király

Zakariás 1:18-19. Dániel 7:24.

Szárny

Sebesség

Habakuk 1:6-8. Jeremiás 4:13, 2Móz es19:4

Szemgyógyító ír

A Szentlélek segít meglátnunk az igazságot, ítélőképesség az Ige megértésére, a lelki vakság ellenszere

Efézus 1:17-19, Zsoltár 119:18

Szél

Küzdelem, felkelés, háborúk szele

Jeremiás 25:31-33, 49:36-37, 4:11-13, Ezékiel 12:14.

Szivárvány

A szövetség megtartásának jelképe

1Mózes 9:11-17

Szövetség ládája

A kegyelem királyi széke, ahol Isten lakik

2Mózes 25:10-22, Zsoltár 80:2

T

 

 

Titok (Isten titka)

Az evangélium

Efézus 1:9-10, 3:9, 6:19, Kolossé 1:26-27.

Tolvaj

Jézus eljövetelének hirtelensége

1Thess 5:2 2Péter 3:10.

Tömjén

Isten népének imádságai

Zsoltár 141:2 Jelenések 5:8, 8:3-4

U, Ü

 

 

Új Jeruzsálem

A mennyei szent város

Jelenések 3:12, 21:2

Úr napja

A szombat

Ésaiás 58:13, Máté 12:8, 2Mózes 20:10.

Üröm

Keserűség, szomorúság

Jeremiás 9:15, 23:15, Jer.sir 3:19.

V

 

 

Vesék

Az akarat helye, ragaszkodás

Zsoltár 7:10, 16:7, 26:2, 73:21, Példabeszédek 23:16, Jeremiás 17:10.

Vér

Élet

3Mózes 17, 5Mózes 12:23

Víz, vizek, tenger

Lakott terület, nép, nemzetek

Jelenések 17:15

Vörös szín

Bűn, megalkuvás

 

Üldözés, pusztítás

Ésaiás 1:18, 26:21, Jeremiás 46:10.

 

Ezékiel 32:6, 11, Jeremiás 46:10, Náhum 2:3.


Olvass tovább: https://www.bibliai-kincsestar.hu/news/Jelenésekenesek-konyvehez-kulcsok/