33. fejezet Az első nagy csalás teszt

2015.03.18 14:47

33. fejezet

Az első nagy csalás

 

  1. Sátán elhatározta, hogy elbuktatja az embert. Milyen módon tette ezt? 473/1-2
  2. Ma is sokan elbuknak, és csapdába esnek. Milyen módon? 473/2
  3. Mit jelentett az, hogy „megnyílnak szemeitek”? 474/2
  4. A halhatatlanságnak – az örök életnek – mi a feltétele? 473/4
  5. Hogyan hangzott az első prédikáció a lélek halhatatlanságáról? 475/1.
  6. Egészítsd ki az alábbi szakaszt!

„…Sátán az az __________, aki az embert _________ kísérti, és azután, ha teheti, _____________. Ha pedig már biztos abban, hogy az áldozat az övé, __________ a pusztulás miatt, amit __________. Ha tehetné, az egész emberiséget __________ fogná. Ha Isten nem _________ volna közbe, Ádám _________ fia, ____________ leánya sem menekülne meg.”

  1. Fejezd be a mondatot! „Sátán ma is úgy próbálja legyőzni az embert, mint annak idején ősszüleinket - _________________________________; azzal, hogy ________ kelt benne Isten bölcs kormányzásával és _______________________ szemben”
  2. Hogyan egyeztethető össze Isten végtelen szeretete és az örökké égő pokol képével, az örök gyötrelem tanával? 476/2
  3. Az egyik véglet az örök gyötrelem tana, és mi a másik véglet? 478/1

10. Egészítsd ki! „Ha igaz volna az, hogy amikor az ember meghal, _________________________, akkor joggal kívánhatnánk inkább a __________, mint az ___________. E hiedelem nyomán sokan vetnek véget _____________. Amikor a ________, a ___________, a ______________ erőt vesznek az emberen, akkor _______________ tűnik elvágni az élet könnyen szakadó _________, és ____________ az örök _____________ honába.

11.) Isten mindenkinek szabad akaratot adott. Miért? 482/1

12.) Egészítsd ki!

„Akik Sátánt választották vezérüknek, és akiket ő irányít, _____________________________________________________. A gőg, a csalás, a mértéktelenség, a kegyetlenség beágyazódott ________________. Beléphetnek-e a mennybe ezek az emberek, hogy örökre együtt legyenek azokkal,____________________________ és _____________? Az igazság soha __________________ a hazugnak; a szelídség nem lesz __________________ a beképzeltnek és gőgösnek; a tisztaság nem __________________ az erkölcstelennek; az önzetlen szeretet nem ______________ az önzőnek. Milyen örömet kínálhat a menny a földi érdekeknek élő, önző embereknek?”

13.) Az alábbi bekezdést próbáld meg kiemelkedő gondolatokra bontani.

„Mi lenne, ha azok, akik egy életen át Isten ellen lázadtak, egyszerre csak a mennyben találnák magukat - ott, ahol minden öröktől fogva szent és tökéletes; ahol minden szív tele van szeretettel, minden arc boldogságtól ragyog; ahol az öröm elragadtatott zenéje dicsőíti Istent és a Bárányt; ahol a királyi széken ülő arcáról fény sugárzik a megváltottakra? Tudnának-e azok, akik teljes szívükből gyűlölik Istent, az igazságot és a szentséget, a mennyei sokaság közé lépve himnuszt énekelni? El tudnák-e viselni Isten dicsőségét és a Bárányét? Semmiképpen! Kegyelmi idejük évekig tartott. Formálhatták volna jellemüket a mennyei életre. De nem tanulták meg szeretni a tisztaságot és nem tanulták meg a menny nyelvét. Most pedig már túl késő. Azok, akik egész életükben Isten ellen lázadtak, alkalmatlanok a mennyei életre. A menny tisztasága, szentsége és békéje kínszenvedés lenne számukra; Isten dicsősége pedig megemésztő tűz. Menekülnének arról a szent helyről. Szívesen fogadnák a pusztulást, hogy elrejtőzhessenek annak színe elől, aki meghalt üdvösségükért. A gonoszok sorsa saját döntésük következménye. A mennyből való kirekesztésük, ami rajtuk múlik, Isten részéről igazságos és irgalmas cselekedet.” 483!1

14.) Honnan származik a lélek halhatatlanságának tana? 485/1

15.) Hogyan tudnák élvezni a mennyei boldogságot meghalt szeretteink, ha látnák, ami a földön történik? 485/1

16.) Igék, amik arról szólnak, hogy a halottak semmit nem tudnak:

a)                                                        d)

b)                                                        e)

c)                                                        f)

17.)  A halottak feltámadnak. Honnan tudjuk ezt? 486/1-2

18.) Mikor történik az ítélet az ember felett?

a) Abban a pillanatban, amikor meghal, így vagy a mennybe vagy a pokolba jut – vagy –

b) Egy bizonyos, meghatározott időben, amit csak Isten tud – aztán mindenki számára érthető módon kihirdettetik az ítélet.

19.) Egészítsd ki! „A Szentírásban nem találunk olyan ___________________, hogy az igazak jutalmukat, a gonoszok pedig ______________ a halálukkor kapják meg. A pátriárkáktól és a prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és apostolai még csak nem is céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy a halottak _______________________. Azt olvassuk róluk, hogy ___________________ a feltámadásig.”