34. fejezet A spiritizmus teszt

2015.03.18 14:51

34. fejezet

A spiritizmus

 

 1. Honnan ered az a tan, hogy a szellemekkel kapcsolatba lehet lépni? 490!1
 2. Egészítsd ki a mondatot! „A lélek halhatatlanságának tanát a kereszténység először csak __________________________________________.”
 3. Mire képes Sátán? 491/1
 4. Mi az, ami különösen hihetővé teszi a szellemvilágból jött látogatók valódiságát? 491/2
 5. A médiumok
 1. Csalók? – vagy
 2. Valódi természetfölötti erők is működnek általuk? 491/3
 1. Egészítsd ki a mondatokat! „Nem puszta csalásokról szól ez a ___________. Sátán eszközei nemcsak ___________ a csodákat, amelyekkel félrevezetik az embereket, hanem ______________________________________. … Csodálatos, ______________________ ragadja meg a képzeletet; a __________________ és a ___________________ látszatával pedig az ________________ is megnyeri… Sátán ma is ________________ ámítja el az embert, mint annak idején Évát az Édenben. Vágyat ébreszt benne a ___________________ és az önfelmagasztalás után. Ezek a bűnök okozták Sátán _______________, és ezekkel akarja az embert is ___________________.”492-493
 2. Megdöbbentő! „Mind szellemi, mind lelki életünk törvénye, hogy szemlélés által átalakulunk. Gondolatvilágunk fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a témához, amellyel foglalkozunk. Hasonlóvá leszünk ahhoz, amit szeretünk és tisztelünk. Az ember nem juthat magasabbra azoknál a normáknál, amelyeket a tisztaságról, a jóságról és az igazságról elfogadott. Ha valaki önmagát tartja a legnagyszerűbb ideálnak, soha nem jut magasabbra. Inkább egyre mélyebbre süllyed. Csak a kegyelmes Isten képes az embert megszentelni. Ha az ember magára marad, útja szükségszerűen lefelé visz.” 493/3
 3. A Biblia kijelenti, hogy a halottak semmit sem tudnak. A spiritiszták kijelentik, hogy kapcsolatba tudnak lépni a halottakkal. Mivel bizonyítható vagy cáfolható ez a két mondat?
 4. Régen a spiritiszták elvetették a Bibliát és Jézus Krisztust. Ma viszont rá hivatkoznak. Vajon megváltoztak? Hogyan magyarázzák, értelmezik a Bibliát?
 5. Egészítsd ki! „Kevés embernek van_______________________ a spiritizmus megtévesztő hatásáról, és a befolyásával járó ____________________. Sokan csupán _________________ barátkoznak vele, de nem hisznek igazán benne. A gonosz lelkek hatalma előtt való meghódolásnak még a gondolata is ______________ tölti el őket. De tiltott területre merészkednek, és a nagy hatalmú pusztító akaratuk ellenére _________________ rajtuk. Csak egyszer hallgassanak rá, többet nem engedi ki őket fogságából. Képtelenek saját erejükből elszakadni az igéző, csábító _______________. Csak_________________ - a hittel elmondott imára válaszként - tudja megszabadítani ezeket a tőrbe csalt lelkeket.”
 6. Mit tegyünk, hogyan fogadjuk, ha valóban úgy tűnik, hogy barátaink elmondása szerint szeretett rokonaik – akik már régen meghaltak – a hazugságok igazolására – csodákat tesznek? 497/3
 7. Egészítsd ki a mondatot! „"A megpróbáltatás ideje", "amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait" (Jel 3:10), közvetlen ______________ van. Sátán __________ és _______________ azokat, akik hitüket nem Isten Igéjére építik.  
 8. Elképesztő, hogy milyen vak a mi nemzedékünk! Ezek utasítják el Isten Igéjét. Azt mondják, nem érdemes benne hinni. Ugyanakkor nagy bizalommal fogadják el Sátán csalásait. 498/3 – Keress ennek a mondatnak az igazolására egy bibliaszöveget.
 9. Sátán minden embert be tud csapni csalásaival?
 1. Igen! De csak azokat, akik _____________________________________________________________________
 2. Nem! Azokat, akik _____________________________________________________________________