35. fejezet A pápaság célkitűzései teszt

2015.03.18 14:52

35. fejezet

A pápaság célkitűzései

 

 1. A protestánsok ma sokkal jobban kedvelik a katolicizmust, mint korábban.

Okai:

a)

b)

c)

500/1.

 

 1. Volt idő, amikor a protestánsok nagyon értékesnek tartották a _____________ _________________, amelyet olyan drága áron vásároltak meg. 500/1.
 2. A pápaság védelmezői milyen érveket hoznak fel a katolikus egyház mellett? 500/2.
 3. A csalhatatlanság tana szerint „Az egyház soha ___________________________ és a Szentírás szerint nem is fog tévedni _____________!” 500/3.
 4. Az 1854 augusztus 15.-i IX Pius enciklikájának mi a lényege?

 

Ha a katolikus egyház nem változik, akkor ez ma is megtörténhet? 501/4.

 

 1. Türelmes ott, ahol _______________________ 501/5.
 2. Egészítsd ki: „Az igaz, hogy a római katolikusok között vannak __________________. Ezrek szolgálják Istent ebben az egyházban a ___________________. Nem férhettek hozzá Isten ___________, és ezért nem ismerik az ______________. Soha nem látták meg, mi a különbség a szívből való ______________________ és a puszta __________________ és ________________ körforgása között. Isten szánakozó szeretettel ___________ ezeket a lelkeket, akik olyan vallásban nevelkedtek, amely megtévesztő, és nem elégít ki. Isten ____________________________, amely elűzi az őket körülvevő sötétséget. _____________ nekik az igazságot úgy, ahogy a Jézusban van, és _________ Isten népe közé fognak ______”. 502/2
 3. Mi az, amin csodálkoznak, és amit nem értenek a katolikusok? 502/4.
 4. Mi jellemzi a katolikus vallás templomait és istentiszteleti rendjét? 503/1-4.
 5. Mi a gyónás lényege? 504/1
 6. Mi a kapcsolat a római egyház és a Krisztus 1. adventjekor élő zsidók között? 504/2.
 7. Milyen módszereket alkalmazott a katolikus egyház a hittérítésre és az eretnekek ellen? 505/3-507/végig
 8. Ha a protestánsok ___________________ szívvel kutatnák a Bibliát, meglátnák a pápaság ____________________ megdöbbennének attól, amit látnak, és ____________________ tőle. 508/3.
 9. A katolicizmus célja a vasárnap megünneplésének kikényszerítése. „A pápaság alkalmazkodik a világ szokásaihoz, és az ___________________________ jobban tiszteli, mint Isten parancsolatait. 509/középen
 10. Mi volt a Konstantin császár által kiadott rendelet lényege? 510/1.
 11. Eusebius püspök állította, hogy: ______________________________ 510/2
 12. Miután a pápaság megerősödött, milyen események történtek a szombat-vasárnap kérdésében? 510/3-513/fent
 13. Mit tettek a valdensek? 513/1.
 14. Az Afrikai gyülekezetek hogyan ünnepelték a szombatot? 513/2
 15. Melyik az a terület, ahol a katolikusok és a protestánsok tökéletes egységre jutnak? 515. old.
 16. Mi a következménye a katolikus egyházon belüli – a szentszék iránti – engedelmesség kikényszerítésének? 515/516
 17. Egészítsd ki a bekezdést! „Isten Igéje figyelmeztet a közelgő ____________. Ha a protestáns világ nem figyel erre, akkor fogja megtudni, ___________________, amikor már túl késő kimenekülni ____________. Róma csendben nő ____________. Tanításai éreztetik befolyásukat a __________________, az _______________ és az emberi ___________________. Titokban már építi büszke és masszív ___________, amelyekben korábbi üldözéseit _____________. Lopva és alig észrevehetően _______ _________, hogy készenlétben legyen, amikor ütésre emelheti kezét. Előnyhöz akar jutni, és ez már sikerült is neki. Nemsokára __________ és ___________ fogjuk, mi Róma ____________ szándéka. Megvetésnek és üldözésnek teszi ki magát az, aki ________ és ______________________ Isten Igéjének”.