36. fejezet A közelgő küzdelem teszt

2015.03.18 14:53

36. fejezet

 

A közelgő küzdelem

 

 1. Sátán célja, hogy ____________________________________ Szívósan igyekszik az embert elámítani, hogy rá tudja venni _________________________________________ .Sátán, hogy a menny törvényeit lejárassa, __________________________. 518/1-2.
 2. Bár a Bibliához ma bárki hozzáférhet, de kevesen fogadják el azt útmutatóul. Eluralkodott a ______________________ .

Megrendültek a keresztény hit oszlopai, ennek jelei:

 1. ________________________
 2. ________________________
 3. ________________________
 4. ________________________
 5. ________________________
 6. ________________________ 518/lent – 519/fent

 

 1. „Az emberek az igazság __________________ az igazság ________________ tagadják meg. Isten _________________ sárba tiprásával a Törvényadó ________________ cáfolják. Hamis tanokból és elméletekből éppoly könnyű_________________, mint fából vagy kőből”.
 2. Az isteni törvény hatályát vesztette – állítják sokan. Ha nem lennének törvények, mi történne? 520/3-521/1
 3. A Biblia elvetésével milyen téves tanítások jönnek be a kereszténységbe? 522. old.
  1. ______________________________
  2. ______________________________
  3. ______________________________
  4. ______________________________
  5. ______________________________
  6. ______________________________

 

 1. „Álcázhatjuk a mérget ______________________ keverve, de hatását nem változtathatjuk meg. Ellenkezőleg, ___________________ tesszük, mert így valószínűbb, hogy __________ beveszik. Sátán egyik stratégiája, hogy ______________ kever a hazugságba, amennyivel a hazugságot _____________ tudja tenni. Előfordulhat, hogy a vasárnapmozgalom vezetői olyan _________________ hirdetnek, amelyekre az embereknek szükségük van; olyan elveket, amelyek összhangban vannak a _____________, de ha e reformok és elvek Isten törvényének ____________________ járnak, Isten szolgái nem foghatnak össze hirdetőikkel. Nincs ______________, ha emberi előírásokkal felcserélik Isten __________________”. 523/fent
 2. Melyik az a két nagy tévtan, amivel Sátán az embereket becsapja?
  1. _______________________________
  2. _______________________________

523/1

 1. Kézfogás – mit jelent ez? 523/1-2
 2. A keresztények és a hitetlenek közti határvonal elmosódik. Mi lesz ennek a következménye? 523/3.
 3. Milyen eszközöket használ fel Sátán? Hogyan, és mivel képes megtéveszteni az embereket? 524-525. old.
  1. ______________________________
  2. ______________________________
  3. ______________________________
  4. ______________________________
  5. ______________________________
  6. ______________________________

 

 1. Hogyan kerül előtérbe a vasárnap megszentelésének kérdése? 525/1-2-
 2. „Isten soha nem hat _________ az akaratra, sem a lelkiismeretre. Sátán viszont _____________ kényszert alkalmaz azokkal szemben, akiket másként nem tud _________. _____________ vagy ______________ próbál a lelkiismereten uralkodni és hódolatot kicsikarni. Igénybe veszi mind a _______________, mind a _____________ hatalmakat, hogy Isten törvényével dacolva ________________ szerezzenek érvényt emberi törvényeknek.” 526/1
 3. „Amikor a ______________ egyházak elvetik az Isten _________ mellett szóló _________________ szentírási érveket, szívesen elnémítanák azokat, akiknek a hitét nem tudják a _________________ megdönteni. Míg behunyják szemüket a tények előtt, állásfoglalásuk azok ______________ vezet, akik lelkiismeretükre hallgatva távol tartják magukat a többi keresztény gyakorlatától, és nem hajlandók _____________ a pápai szombattal (azaz a vasárnappal) járó követelményeket.” 526/lent – 527/fent